Zachariáš 7:1–14

  • Jehova odsudzuje neúprimný pôst (1 – 14)

    • „Postili ste sa naozaj kvôli mne?“ (5)

    • „Súďte spravodlivo a prejavujte si navzájom vernú lásku a milosrdenstvo“ (9)

7  Vo štvrtom roku vlády kráľa Dária,* štvrtého dňa deviateho mesiaca, čiže mesiaca kislev,* dostal Zachariáš+ posolstvo od Jehovu.  Vtedy obyvatelia Bételu poslali Šarecera a Regem-Melecha s jeho mužmi, aby prosili Jehovu o priazeň.*  A kňazom domu* Jehovu vojsk a prorokom povedali: „Máme* v piatom mesiaci+ plakať a držať pôst, ako to robíme už toľko rokov?“  Potom mi Jehova vojsk povedal:  „Povedz všetkému ľudu tejto krajiny a kňazom: ‚Keď ste sa tých 70 rokov+ v piatom a siedmom mesiaci+ postili a nariekali, postili ste sa naozaj kvôli mne?  A keď ste jedli a pili, nerobili ste to kvôli sebe?  Nemali by ste počúvať to, čo Jehova vyhlasoval prostredníctvom prorokov+ v čase, keď Jeruzalem a okolité mestá boli obývané a vládol tam pokoj a keď bol obývaný aj Negeb a Šefela?‘“  Potom Jehova povedal Zachariášovi:  „Toto hovorí Jehova vojsk: ‚Súďte spravodlivo+ a prejavujte si navzájom vernú lásku+ a milosrdenstvo. 10  Nepodvádzajte vdovu ani sirotu,*+ cudzinca+ ani chudobného+ a nevymýšľajte jeden proti druhému nič zlé.‘+ 11  Ale oni odmietali venovať tomu pozornosť.+ Vzdorovito sa obracali chrbtom+ a zapchávali si uši, aby nepočuli.+ 12  Srdce si zatvrdili ako diamant*+ a neposlúchali zákon* ani to, čo Jehova vojsk v minulosti odovzdával svojím duchom prostredníctvom prorokov.+ Preto sa Jehova vojsk veľmi rozhneval.+ 13  ‚Tak ako oni nepočúvali, keď som volal,*+ ani ja som nepočúval, keď ku mne volali,‘+ hovorí Jehova vojsk. 14  ‚Rozohnal som ich prudkým vetrom medzi všetky národy, ktoré nepoznali.+ Krajina zostala po nich pustá, nikto ňou neprechádzal ani sa do nej nevracal.+ Tak zmenili túto krásnu krajinu na desivú pustatinu.‘“

Poznámky pod čiarou

Čiže Dareia I. Veľkého.
Al. „obmäkčovali Jehovovu tvár“.
Al. „chrámu“.
Dosl. „Mám“.
Dosl. „chlapca bez otca“.
Al. možno „tvrdý kameň“, ako je korund.
Al. „pokyny“.
Dosl. „keď volal“.