Zachariáš 3:1–10

  • 4. videnie: Veľkňaz si oblieka slávnostné rúcho (1 – 10)

    • Satan odporuje veľkňazovi Jozuovi (1)

    • „Privediem svojho sluhu, Výhonok“ (8)

3  Potom mi ukázal veľkňaza Jozuu,+ ako stojí pred Jehovovým anjelom. Po Jozuovej pravej ruke stál Satan,+ aby mu odporoval.  Jehovov anjel povedal Satanovi: „Nech ťa Jehova pokarhá, Satan!+ Nech ťa Jehova, ktorý si vyvolil Jeruzalem,+ pokarhá! Nie je azda tento človek horiacim polenom vytrhnutým z ohňa?“  Jozua stál pred anjelom v špinavom odeve.  Anjel povedal tým, ktorí stáli pred ním: „Vyzlečte mu ten špinavý odev.“ A Jozuovi povedal: „Zbavil som ťa tvojej viny a oblečiem ti slávnostné* rúcho.“+  Povedal som: „Dajte mu na hlavu čistý turban.“+ Nasadili mu teda čistý turban a obliekli mu rúcho. A Jehovov anjel stál neďaleko.  Potom Jehovov anjel oznámil Jozuovi:  „Toto hovorí Jehova vojsk: ‚Ak budeš chodiť po mojich cestách a spĺňať si svoje povinnosti voči mne, potom budeš sudcom v mojom dome+ a budeš sa starať o moje nádvoria.* A dovolím ti prichádzať medzi tých, ktorí tu stoja.  Počúvaj, prosím, veľkňaz Jozua, ty a kňazi, ktorí sedia pred tebou. Ste znamením budúcich vecí. Privediem svojho sluhu,+ Výhonok.+  Pozrite na kameň, ktorý som položil pred Jozuu! Na tom kameni je sedem očí a vyryjem doň nápis,‘ vyhlasuje Jehova vojsk. ‚V jedinom dni zbavím túto krajinu previnenia.+ 10  V ten deň,‘ vyhlasuje Jehova vojsk, ‚budete jeden druhého pozývať pod svoj vinič a pod svoj figovník.‘“+

Poznámky pod čiarou

Al. „obradné“.
Al. „strážiť moje nádvoria“.