Zachariáš 14:1–21

 • Víťazstvo pravého uctievania (1 – 21)

  • Olivový vrch sa rozštiepi (4)

  • Jehova bude jediný a jeho meno jediné (9)

  • Odporcov Jeruzalema postihne rana (12 – 15)

  • Slávenie Sviatku stánkov (16 – 19)

  • Každý hrniec bude svätý a bude patriť Jehovovi (20, 21)

14  „Prichádza Jehovov deň, keď bude tvoj majetok* rozdelený ako korisť priamo v tvojom strede.  Zhromaždím všetky národy do boja proti Jeruzalemu. Mesto bude dobyté, domy vyplienené a ženy znásilnené. Polovica mesta odíde do vyhnanstva, ale zvyšok ľudu nebude odvedený.  Jehova vytiahne a bude proti tým národom bojovať,+ tak ako bojuje v deň bitky.+  V ten deň sa nohami postaví na Olivový vrch,+ ktorý je východne od Jeruzalema, a Olivový vrch sa rozštiepi na dve polovice, od východu na západ.* Polovica vrchu sa posunie na sever a polovica na juh a tak vznikne veľmi veľké údolie.  A budete utekať do údolia medzi mojimi vrchmi, lebo toto údolie bude siahať až k Acelu. Budete utekať, ako ste utekali pred zemetrasením za vlády judského kráľa Uzzijaha.+ A Jehova, môj Boh, príde a všetci svätí budú s ním.+  V ten deň nebude žiadne drahocenné svetlo+ – veci stuhnú.*  Nastane neobyčajný deň, ktorý je známy ako Jehovov deň.+ Nebude to deň ani noc a vo večernom čase bude svetlo.  V ten deň potečú z Jeruzalema živé vody,+ polovica k východnému moru*+ a polovica k západnému moru.*+ Tak to bude v lete aj v zime.  A Jehova bude kráľom nad celou zemou.+ V ten deň bude Jehova jediný+ a jeho meno jediné.+ 10  Celá krajina, od Geby+ po Rimmon+ južne od Jeruzalema, bude ako Araba.+ Jeruzalem bude vyvýšený a jeho obyvatelia budú znovu bývať na svojom mieste+ – od Benjamínovej brány+ až po miesto Prvej brány, až po Nárožnú bránu a od Chananelovej veže+ až po kráľove vínne lisy.* 11  Bude obývaný a už nikdy nebude odsúdený na zničenie.+ Obyvatelia Jeruzalema budú bývať v bezpečí.+ 12  Všetky národy, ktoré budú bojovať proti Jeruzalemu, Jehova postihne touto ranou:+ Kým ešte budú stáť, ich mäso zhnije, oči im zhnijú v jamkách a jazyk im zhnije v ústach. 13  V ten deň ich Jehova uvrhne do zmätku. Každý schytí ruku svojho druha a zaútočia jeden na druhého.+ 14  Aj Judsko bude bojovať pri Jeruzaleme a bude zhromaždené bohatstvo všetkých okolitých národov, veľké množstvo zlata, striebra a odevov.+ 15  Podobná rana postihne aj kone, muly, ťavy, osly a všetok dobytok v táboroch nepriateľov. 16  Všetci, ktorí zostanú zo všetkých národov, ktoré vytiahli proti Jeruzalemu, budú každý rok prichádzať,+ aby sa klaňali Kráľovi,* Jehovovi vojsk,+ a slávili Sviatok stánkov.*+ 17  Ak niekto z rodov zeme nepríde do Jeruzalema, aby sa poklonil Kráľovi, Jehovovi vojsk, nedostane dážď.+ 18  A ak ľud Egypta nepríde a nevstúpi do mesta, nedostane dážď. Postihne ho rana, ktorou Jehova postihne národy, ktoré neprídu sláviť Sviatok stánkov. 19  Bude to trest za hriech Egypta a za hriech všetkých národov, ktoré neprídu sláviť Sviatok stánkov. 20  V ten deň bude na konských zvončekoch nápis: ‚Jehova je svätý!‘+ A hrnce+ v Jehovovom dome budú ako misky+ pred oltárom. 21  Každý hrniec v Jeruzaleme a v Judsku bude svätý a bude patriť Jehovovi vojsk. A všetci, ktorí budú prinášať obete, vojdú a niektoré z hrncov použijú na varenie. V ten deň už v dome Jehovu vojsk nebude žiadny Kanaánec.“*+

Poznámky pod čiarou

Čiže majetok mesta, o ktorom je zmienka v 2. verši.
Dosl. „k moru“.
Al. „znehybnejú“, akoby stuhli od chladu.
Čiže k Mŕtvemu moru.
Čiže k Stredozemnému moru.
Al. „lisovacie nádrže“.
Al. „uctievali Kráľa“.
Al. „dočasných prístreškov“.
Al. možno „obchodník“.