Príslovia 8:1–36

  • Slová zosobnenej múdrosti (1 – 36)

    • Vytvorená ako prvá z Božích diel (22)

    • „Bola som po jeho boku zručným remeselníkom“ (30)

    • „Zvlášť som sa tešila z ľudských synov“ (31)

8  Či múdrosť nevoláa nepočuť jasne hlas rozumnosti?*+   Stojí na vyvýšených miestach+ pri ceste,postavila sa na rázcestí.   Pri bránach, ktoré vedú do mesta,pri vchodoch do brán hlasno volá:+   „Na vás, ľudia, volám,vám všetkým sa prihováram.   Neskúsení, naučte sa prezieravosti,+hlupáci, získajte porozumenie.*   Počúvajte, lebo to, čo hovorím, je dôležité,moje pery hovoria to, čo je správne.   Veď z mojich úst vychádza pravdaa mojim perám sa hnusí skazenosť.   To, čo hovorím, je čestné,*v mojich slovách nie je faloš ani klam.   Všetky sú jasné tomu, kto je rozumný,a tí, čo nadobudli poznanie, vedia, že sú pravdivé. 10  Vyberte si moje poučovanie,* a nie striebro,uprednostnite poznanie pred rýdzim zlatom.+ 11  Veď múdrosť je lepšia ako koraly,*nič, po čom človek túži, sa jej nevyrovná. 12  Ja, múdrosť, bývam s prezieravosťou,vlastním poznanie a rozvážnosť.*+ 13  Báť sa Jehovu znamená nenávidieť to, čo je zlé.+ Nenávidím povýšenosť a pýchu,+ zlé konanie a zvrátenú reč.+ 14  U mňa nájdete dobré rady a múdrosť,+mám porozumenie+ i moc.+ 15  S mojou pomocou vládnu krália vládcovia vydávajú spravodlivé výnosy.+ 16  S mojou pomocou panujú kniežatáa urodzení súdia spravodlivo. 17  Milujem tých, čo ma milujú. Tí, čo ma hľadajú, ma nájdu.+ 18  U mňa je bohatstvo a sláva,trvalý majetok* a spravodlivosť. 19  Moje plody sú nad zlato, sú lepšie než rýdze zlato,a úroda, ktorú prinášam, je lepšia ako čisté striebro.+ 20  Kráčam cestou spravodlivosti,idem prostriedkom chodníkov práva. 21  Tým, čo ma milujú, zverujem veľké dedičstvoa napĺňam ich zásobárne. 22  Jehova ma vytvoril na začiatku svojej stvoriteľskej činnosti,+ako prvé zo svojich dávnych diel.+ 23  Som tu už oddávna,*+bola som ustanovená na začiatku, skôr než zem.+ 24  Zrodila som sa,* keď ešte neboli vodné hlbiny,+keď zo zeme ešte nevyvierali pramene plné vody. 25  Zrodila som sa skôr, ako boli vrchy zasadené na svoje miesto,skôr ako vystúpili pahorky, 26  ešte než urobil zem, planinya prvé hrudy zemskej pôdy. 27  Keď pripravoval nebesia,+ bola som pri tom,keď vyznačil obzor* na vodnej hladine,+ 28  keď umiestňoval* oblaky vo výšinách,keď zakladal pramene v hlbinách, 29  keď vymedzil hranice morua jeho vodám stanovil, že ich nesmú prekročiť,*+keď položil* základy zeme, 30  vtedy som bola po jeho boku zručným remeselníkom.+ Deň čo deň som mu prinášala potešenie+a celý čas som sa pred ním radovala.+ 31  Radovala som sa z jeho zeme*a zvlášť som sa tešila z ľudských synov.* 32  A teraz ma počúvajte, synovia. Šťastní sú tí, čo kráčajú po mojich cestách. 33  Venujte pozornosť poučovaniu*+ a zmúdriete,neberte ho na ľahkú váhu. 34  Šťastný je človek, ktorý ma počúva,ktorý každý deň skoro ráno prichádza k mojim dverám* a ktorý čaká pri vchode do môjho domu. 35  Veď ten, kto ma nájde, nájde život+a získa Jehovovu priazeň. 36  Ale ten, kto ma prehliada, škodí sám sebea tí, čo ma nenávidia, milujú smrť.“+

Poznámky pod čiarou

Al. „dobrého úsudku; schopnosti rozlišovať“.
Dosl. „porozumejte srdcu“.
Al. „spravodlivé“.
Al. „usmerňovanie“.
Al. „schopnosť premýšľať“.
Al. „dedičné cennosti“.
Al. „od nepamäti“.
Al. „Zrodila som sa v pôrodných bolestiach“.
Dosl. „kruh“.
Dosl. „upevňoval“.
Al. „že nesmú prekročiť jeho príkaz“.
Al. „stanovil“.
Al. „obývateľnej; úrodnej zeme“.
Al. „z ľudí“.
Al. „usmerňovaniu“.
Al. „každý deň bdie pri mojich dverách“.