Príslovia 6:1–35

6  Syn môj, ak si sa zaručil za svojho blížneho,+ak si si potriasol ruku* s cudzím človekom,+   ak si sa chytil do pasce svojím sľuboma zaplietol sa do vlastných slov,+   osloboď sa, syn môj,lebo si padol do rúk svojho blížneho. Urob toto: choď, pokor sa a naliehaj na toho človeka, aby ťa od sľubu oslobodil.+   Nedopraj svojim očiam spánoka odožeň zo svojich viečok driemoty.   Unikni ako gazela z ruky lovca,ako vták z ruky vtáčnika.   Choď k mravcovi, leňoch,+pozoruj, ako žije, a zmúdrej.   Hoci nemá veliteľa, dozorcu ani vládcu,   pripravuje si potravu už v lete,+zhromažďuje si zásoby cez žatvu.   Dokedy budeš vylihovať, leňoch? Kedy sa preberieš zo spánku? 10  Povieš si: „Ešte si trochu pospať, ešte si trochu zdriemnuť,ešte si trochu posedieť so založenými rukami,“+ 11  a tvoja chudoba príde ako lupič,núdza ťa prepadne ako ozbrojenec.+ 12  Zlý a skazený človek hovorí falošne,+ 13  žmurká okom,+ dáva znamenia nohou, ukazuje prstami. 14  Vo svojom zvrátenom srdcineustále vymýšľa niečo zlé+ a vyvoláva spory.+ 15  Preto ho náhle postihne nešťastie,v okamihu bude zničený a nebude mu pomoci.+ 16  Je šesť vecí, ktoré Jehova nenávidí,sedem vecí je mu odporných:* 17  pyšné oči,+ falošný jazyk,+ ruky, ktoré zabíjajú nevinných,+ 18  srdce, ktoré vymýšľa podlé plány,+ nohy, ktoré rýchlo bežia za zlom, 19  falošný svedok, ktorý chrlí klamstvá,+a každý, kto vyvoláva spory medzi bratmi.+ 20  Syn môj, dodržiavaj prikázania svojho otcaa nezavrhuj rady* svojej matky.+ 21  Stále si ich vštepuj do srdca,*uviaž si ich okolo krku. 22  Keď budeš kráčať, povedú ťa,keď si ľahneš, budú ťa strážiť,a keď sa prebudíš, budú sa ti prihovárať.* 23  Veď prikázanie je lampou,+zákon je svetlom,+karhanie a usmerňovanie je cestou k životu.+ 24  Uchráni ťa pred zlou ženou,+pred zvodnými slovami nemravnej ženy.*+ 25  Netúž po jej kráse+a nedaj sa očariť jej zvodnými očami, 26  lebo prostitútka oberie muža o všetko, zostane mu len bochník chleba,+ale vydatá žena ho pripraví o život. 27  Môže si človek zhrnúť do náručia oheň a neprepáliť si odev?+ 28  Môže niekto chodiť po žeravom uhlí a nepopáliť si nohy? 29  Tak sa to skončí s každým, kto má pomer s manželkou svojho blížneho: kto sa jej dotkne, neunikne trestu.+ 30  Ľudia nepohŕdajú zlodejom, ktorý je hladnýa kradne, aby sa nasýtil. 31  Ak je však pristihnutý, nahradí to sedemnásobne,príde o všetky cennosti, ktoré má doma.+ 32  Ten, kto cudzoloží,* nemá rozum.* Kto to robí, ničí sám seba.+ 33  Postihnú ho rany a potupa,+svojej hanby sa nikdy nezbaví.+ 34  Lebo žiarlivosť privádza manžela do zúrivosti,keď príde vykonať pomstu, nedá sa uprosiť.+ 35  Neprijme žiadne odškodné,*nepristúpi na zmierenie, ani keby si ho zahŕňal darmi.

Poznámky pod čiarou

Zjavne na znamenie dohody.
Al. „je odporných jeho duši“.
Al. „zákon“.
Al. „priväzuj k srdcu“.
Al. „ťa poučovať“.
Dosl. „cudzinky“. Pozri Prí 2:16.
Dosl. „cudzoloží so ženou“.
Dosl. „srdce“.
Al. „výkupné“.