Príslovia 5:1–23

5  Syn môj, venuj pozornosť mojej múdrosti,pozorne počúvaj,* čo učím o rozumnosti.*+   Tak si zachováš rozvážnosť*a tvoje pery sa neodchýlia od poznania.+   Lebo pery hriešnej* ženy sú sladké ako med+a jej ústa sú hladšie ako olej,+   ale zostáva po nej horkosť ako po paline+a bolesť ako po zásahu dvojsečným mečom.+   Jej nohy zostupujú do hlbín smrti,jej kroky vedú do hrobu.*   Na chodník života ani nepomyslí,blúdi na svojej ceste, ide, ani nevie kam.   Preto, synovia, počúvajte maa neodvracajte sa od toho, čo hovorím.   Drž sa od nej ďaleko,nepribližuj sa k dverám jej domu,+   aby si nestratil dobré meno+a po zvyšok života netrpel+ 10  a aby z tvojho majetku* nežili cudzí+a plody tvojej ťažkej práce neskončili v dome cudzinca. 11  Inak budeš na konci života nariekať,keď ťa opustí sila a tvoje telo schradne.+ 12  Povieš: „Prečo som len nenávidel usmerňovanie?* Prečo moje srdce pohŕdalo karhaním? 13  Nepočúval som svojich učiteľov,nevenoval som pozornosť tým, čo ma poučovali. 14  Pred očami celého zboru*som sa dostal na pokraj úplnej skazy.“+ 15  Pi vodu z vlastnej studne,vodu vyvierajúcu* z tvojej studničky.+ 16  Prečo by sa mali tvoje pramene vylievať vona tvoje potoky tiecť po námestiach?+ 17  Nech sú len pre teba,nedeľ sa o ne s cudzími.+ 18  Nech je tvoj prameň požehnanýa raduj sa s manželkou svojej mladosti,+ 19  ľúbeznou laňou a pôvabnou srnkou.*+ Jej prsia nech ťa po celý čas opájajú,jej láska nech ťa stále rozochvieva.+ 20  Syn môj, prečo by si sa mal nechať očariť hriešnicou*a zvierať v náručí nemravnú ženu?*+ 21  Veď Jehova vidí cesty každého človeka,skúma všetky jeho chodníky.+ 22  Zlého dobehnú jeho previnenia,zamotá sa do povrazov vlastného hriechu.+ 23  Zomrie, lebo sa nedal usmerniť,*zíde na scestie pre svoju veľkú hlúposť.

Poznámky pod čiarou

Dosl. „nakloň ucho k tomu“.
Al. „o dobrom úsudku; o schopnosti rozlišovať“.
Al. „schopnosť premýšľať“.
Dosl. „cudzej“. Pozri Prí 2:16.
Al. „do šeolu“, čiže do obrazného hrobu ľudstva. Pozri Slovník pojmov.
Al. „z tvojej sily“.
Al. „poučovanie“.
Dosl. „Uprostred zhromaždenia a zboru“.
Al. „čerstvú vodu“.
Al. „kozorožicou“.
Dosl. „cudzou“.
Dosl. „cudzinku“. Pozri Prí 2:16.
Al. „poučiť“.