Príslovia 4:1–27

  • Otcove múdre rady (1 – 27)

    • Najdôležitejšia je múdrosť (7)

    • Vyhýbaj sa ceste zlých (14, 15)

    • Chodník spravodlivých je ako svetlo, ktoré svieti stále viac (18)

    • „Stráž svoje srdce“ (23)

4  Počúvajte, synovia, otcovo poučovanie,*+dávajte pozor, aby ste porozumeli,   lebo to, čo vás naučím, je dobré. Držte sa mojich rád.*+   Svojmu otcovi som bol dobrým synom+a matke výnimočne milovaným dieťaťom.+   Otec ma učil a hovoril mi: „Uchovávaj si moje slová v srdci.+ Dodržiavaj moje prikázania a budeš dlho žiť.+   Získaj múdrosť, získaj porozumenie.+ Nezabúdaj na moje slová a neodvracaj sa od nich.   Nevzdávaj sa jej a bude ťa chrániť. Miluj ju a bude ťa strážiť.   Múdrosť je to najdôležitejšie,* čo môžeš mať,+ preto sa o ňu usiluj. A so všetkým, čo získavaš, nezabúdaj získavať porozumenie.+   Veľmi si ju váž a vyvýši ťa.+ Ak si ju privinieš, prinesie ti česť.+   Na hlavu ti dá nádherný veniec,ozdobí ťa krásnou korunou.“ 10  Počúvaj, syn môj, prijmi moje slováa budeš žiť mnoho rokov.+ 11  Budem ťa učiť ceste múdrosti,+povediem ťa po chodníkoch čestnosti.+ 12  Keď pôjdeš, tvojim krokom nebude nič prekážať,ak pobežíš, nepotkneš sa. 13  Drž sa usmerňovania,* neopúšťaj ho.+ Chráň si ho, lebo pre teba znamená život.+ 14  Nevstupuj na chodník skazených,nekráčaj po ceste zlých.+ 15  Ich ceste sa vyhýbaj, nechoď po nej,+odvráť sa od nej a obíď ju.+ 16  Veď oni ani nezaspia, kým neurobia niečo zlé,nezažmúria oka, kým niekomu nepodrazia nohy. 17  Kŕmia sa chlebom skazenostia pijú víno násilia. 18  Ale chodník spravodlivých je ako svetlo na svitaní,ktoré svieti stále viac, až sa úplne rozvidnie.+ 19  Cesta zlých je ako temnota,nevedia, o čo sa potkýnajú. 20  Syn môj, venuj pozornosť tomu, čo hovorím,pozorne počúvaj* moje slová. 21  Nespúšťaj ich z očí,uchovávaj si ich hlboko v srdci.+ 22  Lebo znamenajú život pre tých, čo ich prijímajú,+a zdravie pre celé ich telo. 23  Viac než čokoľvek iné stráž svoje srdce,+lebo od neho závisí* život. 24  Falošné reči nech sú ti cudzie+a nevypusť zo svojich úst nič zákerné. 25  Nech tvoje oči pozerajú priamo vpred,upieraj svoj pohľad* priamo pred seba.+ 26  Odstráň zo svojich ciest prekážky*+a budeš po nich kráčať istým krokom. 27  Neodchyľuj sa napravo ani naľavo,+odvráť svoje nohy od toho, čo je zlé.

Poznámky pod čiarou

Al. „usmerňovanie“.
Al.: „Neopúšťajte môj zákon.“
Al. „prvoradá“.
Al. „poučovania“.
Dosl. „nakloň svoje ucho k“.
Al. „z neho pramení“.
Al. „svoje žiariace oči“.
Al. možno „Starostlivo zvažuj, ktorou cestou sa vydáš“.