Príslovia 28:1–28

  • Modlitba neposlušného je odporná (9)

  • Kto sa prizná, pocíti milosrdenstvo (13)

  • „Kto sa ženie za bohatstvom, nezostane bez viny“ (20)

  • Karhanie je lepšie ako lichotenie (23)

  • Štedrý nebude mať núdzu (27)

28  Zlí utekajú, aj keď ich nikto neprenasleduje,ale spravodliví sú odvážni ako lev.*+   Keď sa v krajine prekračuje zákon,* vystrieda sa v nej mnoho kniežat,+ale vďaka človeku, ktorý je rozumný a má poznanie, bude knieža* vládnuť dlho.+   Chudobný človek, ktorý podvádza núdznych,+je ako dážď, ktorý odplavuje všetku úrodu.   Tí, ktorí nedodržujú zákon, chvália zlého,ale tí, ktorí sa zákonom riadia, sú ich konaním pobúrení.+   Zlí ľudia nerozumejú spravodlivosti,ale tí, ktorí sa obracajú na Jehovu, rozumejú všetkému.+   Lepší je chudobný človek, ktorý žije čestne,*ako boháč, ktorý chodí po krivých chodníčkoch.+   Rozumný syn dodržuje zákon,ale kto sa stýka s nenásytníkmi, robí svojmu otcovi hanbu.+   Kto hromadí bohatstvo úrokom+ a úžerou,zhromažďuje ho pre toho, kto je láskavý k chudobným.+   Ak niekto nechce poslúchať zákon –i jeho modlitba je odporná.+ 10  Kto zvádza čestných na zlú cestu, padne do jamy, ktorú sám vykopal,+ale bezúhonní zdedia to, čo je dobré.+ 11  Boháč sa pokladá za múdreho,+ale chudobný človek, ktorý je rozumný, zistí, aká je pravda.+ 12  Keď víťazia spravodliví, je to veľká sláva,ale keď sa k moci dostávajú zlí, ľudia sa skrývajú.+ 13  Kto zakrýva svoje chyby, nebude mať úspech,+ale kto sa prizná a napraví sa, pocíti milosrdenstvo.+ 14  Šťastný je človek, ktorý sa má stále na pozore,*ale kto zatvrdzuje svoje srdce, dostane sa do nešťastia.+ 15  Ako revúci lev a útočiaci medveď,taký je zlý vládca nad bezmocným ľudom.+ 16  Vládca, ktorému chýba rozumnosť,* zneužíva svoju moc,+ale ten, ktorý nenávidí nepoctivý zisk, si predĺži život.+ 17  Človek, ktorý nesie vinu za preliatu krv, bude na úteku, kým neskončí v hrobe.*+ Nech mu nikto nepomáha. 18  Kto žije bezúhonne,* bude zachránený,+ale ten, ktorého cesty sú pokrivené, náhle padne.+ 19  Kto obrába svoju pôdu, nasýti sa chlebom,ale kto sa naháňa za bezcennými vecami, nasýti sa chudobou.+ 20  Verný človek bude zahrnutý požehnaním,+ale kto sa ženie za bohatstvom, nezostane bez viny.+ 21  Nie je dobré niekomu nadržiavať,+ale niekedy sa toho človek dopustí za kus chleba. 22  Závistlivý* človek túži po bohatstve,ale nevie, že ho čaká chudoba. 23  Kto druhého karhá,+ dočká sa neskôr väčšej vďaky+ ako ten, kto lichotí. 24  Kto okráda svojho otca a matku a hovorí: „Nie je na tom nič zlé,“+robí to isté čo lupič.*+ 25  Chamtivec* vyvoláva spory,ale kto sa spolieha na Jehovu, bude sa mu dobre dariť.*+ 26  Kto sa spolieha na seba,* je hlúpy,+ale kto koná múdro, ten sa zachráni.+ 27  Kto dáva chudobným, nebude mať núdzu,+ale toho, kto od nich odvracia zrak, postihnú mnohé kliatby. 28  Keď sa k moci dostávajú zlí, každý sa ukrýva,ale keď zomierajú, spravodlivých pribúda.+

Poznámky pod čiarou

Al. „mladý lev“.
Al. „obyvatelia búria“.
Dosl. „on“.
Al. „bezúhonne; zásadovo“.
Al. „ktorý má stále bázeň“.
Al. „dobrý úsudok; schopnosť rozlišovať“.
Al. „v jame“.
Al. „zásadovo; čestne“.
Al. „Chamtivý“.
Dosl. „je spoločníkom muža skazy“.
Al. možno „Pyšný človek“.
Dosl. „stučnie“.
Dosl. „na svoje srdce“.