Príslovia 14:1–35

  • „Srdce pozná svoj žiaľ“ (10)

  • Cesta, ktorá sa zdá správna, môže viesť k smrti (12)

  • „Neskúsený človek verí všetkému“ (15)

  • „Bohatý má veľa priateľov“ (20)

  • Pokojné srdce dáva telu život (30)

14  Múdra žena buduje svoju domácnosť,+ale hlúpa ju rúca vlastnými rukami.   Kto žije čestne, bojí sa Jehovu,ale nečestný* ním pohŕda.   Pyšné slová hlupáka sú ako palica,ale pre múdrych sú ich pery ochranou.   Kde nie je dobytok, tam je válov čistý,ale silný býk zaistí bohatú úrodu.   Verný svedok neklame,ale falošný svedok chrlí klamstvá.+   Posmievač hľadá múdrosť, ale márne,kým pre rozumného je ľahké získať poznanie.+   Vyhýbaj sa hlupákovi,lebo od neho nebudeš počuť nič múdre.+   Prezieravý človek vďaka svojej múdrosti vie, kam smeruje,ale hlupákov oklame ich hlúposť.*+   Hlupákom je ich previnenie na smiech,*+ale čestní sú ochotní zmieriť sa. 10  Iba srdce pozná svoj žiaľa nikto cudzí nemôže precítiť jeho radosť. 11  Dom zlých bude zničený,+ale stan čestných bude prekvitať. 12  Niekedy sa človeku určitá cesta zdá správna,+ale na jej konci je smrť.+ 13  Aj pri smiechu môže bolieť srdcea radosť sa môže skončiť smútkom. 14  Kto je spurný v srdci, ponesie následky svojho správania,+ale dobrý človek dostane za svoje skutky odmenu.+ 15  Neskúsený* človek verí všetkému, čo počuje,ale rozvážny zvažuje svoje kroky.+ 16  Múdry je opatrný a vyhýba sa zlu,ale hlúpy je ľahkomyseľný* a príliš si verí. 17  Kto sa rýchlo nahnevá, koná hlúpo,+ale kto o veciach uvažuje,* toho ľudia nenávidia. 18  Neskúsení* zdedia hlúposť,ale prezieravých skrášľuje koruna poznania.+ 19  Zlí sa budú musieť skloniť pred dobrýmia skazení pri bránach spravodlivých. 20  Chudobného nenávidia aj jeho blízki,+ale bohatý má veľa priateľov.+ 21  Kto pohŕda svojím blížnym, hreší,ale kto súcití s ľuďmi v núdzi, je šťastný.+ 22  Či tí, ktorí plánujú zlo, nezídu na scestie? Ale tých, ktorí chcú konať dobro, čaká láskavosť* a vernosť.+ 23  Každá namáhavá práca prináša úžitok,ale kto má iba reči, bude trpieť núdzu.+ 24  Korunou múdrych je ich bohatstvo,ale to, čo robia hlupáci, vedie len k ďalšej hlúposti.+ 25  Pravdovravný svedok zachraňuje životy,ale podvodník hovorí samé klamstvá. 26  Kto sa bojí Jehovu, vo všetkom mu dôveruje+a jeho deti sa majú kam utiekať.+ 27  Bázeň pred Jehovom je zdrojom života,pomáha človeku uniknúť nástrahám smrti. 28  Kráľova sláva spočíva v množstve ľudu,+ale vládca bez poddaných nie je nikým. 29  Kto je trpezlivý,* oplýva rozumnosťou,*+ale netrpezlivý odhaľuje svoju hlúposť.+ 30  Pokojné srdce dáva život* celému telu,ale žiarlivosť je hnilobou v kostiach.+ 31  Kto podvádza chudobného, uráža jeho Tvorcu,+ale kto má s chudobnými súcit, prináša mu česť.+ 32  Zlého zničí jeho vlastné zlo,ale spravodlivý nájde útočisko vo svojej bezúhonnosti.*+ 33  Rozumný človek sa nechváli svojou múdrosťou,+ale hlupák všade rozhlasuje, čo vie. 34  Ak národ koná spravodlivo, je v úcte,+ale hriech je pre ľud hanbou. 35  Rozumný sluha má kráľovu priazeň,+ale toho, kto koná hanebne, postihne kráľov hnev.+

Poznámky pod čiarou

Al. „kto sa dal na krivé chodníčky“.
Al. možno „hlupáci klamú druhých svojou hlúposťou“.
Al. „je na smiech, že by mali napraviť krivdu“.
Al. „Naivný“.
Al. „zúrivý“.
Al. „muža so schopnosťou premýšľať“.
Al. „Naivní“.
Al. „verná láska“.
Al. „pomalý do hnevu“.
Al. „dobrým úsudkom; schopnosťou rozlišovať“.
Al. „zdravie“.
Al. „zásadovosti; čestnosti“.