Príslovia 11:1–31

  • „Kde je pokora, tam je múdrosť“ (2)

  • Odpadlík ničí druhých ľudí (9)

  • „V množstve radcov spočíva úspech“ (14)

  • Štedrému sa bude dobre dariť (25)

  • Kto sa spolieha na bohatstvo, padne (28)

11  Falošné váhy sú Jehovovi odporné,páči sa mu presné závažie.*+   Keď príde opovážlivosť, bude nasledovať hanba,+ale kde je pokora,* tam je múdrosť.+   Čestných vedie ich bezúhonnosť,*+ale zradných zničí ich falošnosť.+   V deň hnevu* nepomôže majetok,+ale spravodlivé skutky zachránia pred smrťou.+   Bezúhonnému vyrovnáva cestu jeho spravodlivosť,ale zlý človek sa potkýna a padá na vlastnej zlobe.+   Spravodlivých oslobodia ich spravodlivé skutky,+ale zradcovia sa chytia do pasce svojich túžob.+   Keď umiera zlý človek, jeho nádej umiera s níma zaniká aj jeho dôvera vo vlastné sily.+   Spravodlivý bude vyslobodený z nešťastiaa na jeho mieste sa ocitne zlý.+   Odpadlík* ničí blížneho svojimi ústami,ale spravodlivých zachráni poznanie.+ 10  Vďaka dobrote spravodlivých sa mesto raduje,a keď umierajú zlí, znejú radostné výkriky.+ 11  Vďaka požehnaniu čestných mesto prosperuje,+ale ústa zlých ho rúcajú.+ 12  Nerozumný človek* znevažuje* svojho blížneho,ale kto je rozumný,* mlčí.+ 13  Ohovárač prezrádza tajomstvá,+ale dôveryhodný človek* ich vie udržať.* 14  Kde chýba múdre vedenie,* ľud trpí,ale v množstve radcov spočíva úspech.*+ 15  Kto sa zaručí za pôžičku cudzieho človeka, dopadne zle,+ale kto si odmieta potriasť rukou,* vyhne sa problémom. 16  Láskavá* žena získava slávu,+ale násilníci sa zmocňujú bohatstva. 17  Milosrdnému človeku prináša jeho milosrdenstvo úžitok,*+ale krutý človek sám sebe škodí.*+ 18  Mzda zlého je prchavá,+ale kto zasieva spravodlivosť, zožne skutočnú odmenu.+ 19  Toho, kto sa pevne zastáva spravodlivosti, čaká život,+ale toho, kto sa ženie za zlom, čaká smrť. 20  Ľudia so skazeným srdcom sú Jehovovi odporní,+ale z tých, ktorí žijú čestne,* sa teší.+ 21  Je isté,* že zlý neujde trestu,+ale deti spravodlivých budú zachránené. 22  Ako zlatý krúžok v rypáku svine,taká je žena, ktorá je krásna, ale nerozumná. 23  Túžba spravodlivých vedie k dobrému,+ale zlí môžu dúfať iba v hnev. 24  Niekto rozdáva,* a predsa má stále viac,+iný nedáva ani to, čo by mal, no aj tak je stále chudobnejší.+ 25  Štedrému človeku sa bude dobre dariť,*+a kto občerstvuje* druhých, sám bude občerstvený.+ 26  Toho, kto nechce predať obilie, budú ľudia preklínať,ale tomu, kto ho predáva, budú žehnať. 27  Kto sa snaží konať dobro, získa priazeň,+ale kto túži po tom, čo je zlé, na toho príde zlo.+ 28  Kto sa spolieha na svoje bohatstvo, padne,+ale spravodliví budú pučať ako lístie.+ 29  Kto privádza svoju rodinu do nešťastia,* zdedí vietor+a hlupák bude slúžiť múdremu. 30  Skutky spravodlivého sú stromom života+a ten, kto získava duše,* je múdry.+ 31  Ak dobrý človek* na zemi dostáva odmenu,o čo viac dostane odplatu zlý a hriešnik.+

Poznámky pod čiarou

Al. „úplné kamenné závažie“.
Al. „skromnosť“.
Al. „zásadovosť“.
Al. „Božieho hnevu“.
Al. „Bezbožník“.
Dosl. „Ten bez srdca“.
Al. „pohŕda“.
Al. „má dobrý úsudok; schopnosť rozlišovať“.
Dosl. „kto je verného ducha“.
Dosl. „prikrýva vec“.
Al. „obratné riadenie“.
Al. „záchrana“.
Zjavne na znamenie dohody.
Al. „Pôvabná“.
Al. „Ten, kto verne miluje, robí dobre svojej duši“.
Al. „robí hanbu“.
Al. „bezúhonne; zásadovo“.
Al. „Ruku na to“.
Dosl. „rozhadzuje“.
Dosl. „stučnie“.
Dosl. „zvlažuje“.
Al. „privádza na svoju rodinu hanbu“.
Al. „spravodlivý“.