Príslovia 1:1–33

1  Príslovia Šalamúna,+ syna izraelského kráľa+ Dávida,+ ktoré boli napísané,   aby človek získal* múdrosť+ a bol usmernený,*aby porozumel múdrym výrokom,   aby dostal usmernenie,*+ ktoré vedie k rozumnosti,spravodlivosti,+ dobrému úsudku*+ a čestnosti,*   aby sa neskúsený naučil prezieravosti+a aby mladý človek získal poznanie a rozvahu.*+   Múdry človek počúva a viac sa naučí,+ten, kto je rozumný, dá na múdre rady.*+   Porozumie prísloviam a záhadným výrokom,*slovám múdrych a ich hádankám.+   Bázeň pred Jehovom* je prvým krokom k získaniu poznania.*+ Iba blázni pohŕdajú múdrosťou a usmerňovaním.*+   Počúvaj, syn môj, poučovanie* svojho otca+a nezavrhuj rady* svojej matky.+   Budú pôvabným vencom na tvojej hlave+a krásnou ozdobou na tvojom krku.+ 10  Syn môj, ak ťa hriešnici navádzajú na zlé, nedaj sa zlákať.+ 11  Možno ti hovoria: „Poď s nami,budeme striehnuť v úkryte a niekoho zabijeme. Skryjeme sa a počkáme si na nevinné obete. 12  Pohltíme ich zaživa, ako pohlcuje hrob,*úplne celých, ako tých, ktorí zostupujú do jamy. 13  Poď, oberieme ich o všetky cennosti,naplníme si domy korisťou. 14  Pridaj sa k nám*a to, čo ukradneme, si rozdelíme rovným dielom.“* 15  Syn môj, nechoď s nimi. Drž sa* ďaleko od ich chodníka,+ 16  lebo bežia páchať zlo,ponáhľajú sa prelievať krv.+ 17  Je zbytočné rozťahovať sieť, keď to vták vidí. 18  Preto striehnu v úkryte, keď chcú preliať krv,skrývajú sa, keď chcú druhým vziať život. 19  Tak konajú tí, čo sa ženú za nepoctivým ziskom. Tých, čo ho nadobudnú, pripraví o život.+ 20  Pravá múdrosť+ hlasno volá na ulici,+na námestiach jasne počuť jej hlas.+ 21  Na rohoch rušných ulíc znie jej volanie,pri vchodoch do mestských brán hovorí:+ 22  „Vy neskúsení, dokedy budete milovať neskúsenosť? Vy posmievači, dokedy vás bude baviť posmievať sa iným? A vy hlupáci, dokedy budete nenávidieť poznanie?+ 23  Prijmite moje karhanie*+a ja na vás vylejem svojho ducha,oznámim vám svoje slová.+ 24  Volala som, ale vy ste nechceli počúvať,vystierala som ruku, ale nikto si to nevšímal.+ 25  Odmietali ste všetky moje radya nedbali ste na moje karhanie. 26  Preto sa aj ja budem smiať, keď vás postihne nešťastie,budem sa posmievať, keď príde to, čoho sa desíte,+ 27  keď to, čoho sa desíte, príde ako búrkaa vaše nešťastie sa priženie ako víchrica,keď na vás doľahne úzkosť a ťažkosti. 28  Vtedy na mňa budú volať, ale ja neodpoviem,budú ma hľadať, ale nenájdu ma,+ 29  pretože nenávideli poznanie+a odmietli sa báť Jehovu.+ 30  Neprijali moje rady,pohrdli mojím karhaním. 31  Preto ponesú následky* svojho konania+a presýtia sa vlastnými plánmi.* 32  Neskúsených zabije ich spurnosťa hlúpych zničí ich bezstarostnosť. 33  Ale ten, kto ma počúva, bude žiť v bezpečí+a nebude sa báť nijakého nešťastia.“+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „spoznal“.
Al. „poučený“. Pozri Slovník pojmov, heslo „usmerňovanie“.
Al. „poučenie“.
Al. „k tomu, čo je spravodlivé“.
Al. „poctivosti“.
Al. „schopnosť premýšľať“.
Al. „získava obratné vedenie“.
Al. „podobenstvám“.
Al. „Hlboká úcta k Jehovovi“.
Dosl. „je počiatkom poznania“.
Al. „poučovaním“.
Al. „usmerňovanie“.
Al. „zákon“.
Al. „šeol“, čiže obrazný hrob ľudstva. Pozri Slovník pojmov.
Al. „Hoď svoj lós s nami“.
Al. „a budeme mať spoločné vrece (mešec)“.
Dosl. „svoju nohu“.
Al. „Obráťte sa, keď vás karhám“.
Dosl. „budú jesť ovocie“.
Al. „úkladmi; radami“.