Evanjelium Lukáša 22:1–71

22  Blížil sa Sviatok nekvasených chlebov, ktorý sa nazýva Pesach.+  Hlavní kňazi a znalci Zákona hľadali spôsob, ako sa Ježiša zbaviť,+ ale báli sa ľudí.+  Vtedy Satan vošiel do Judáša, ktorý sa volal Iškariotský a bol jedným z dvanástich.+  Ten odišiel za hlavnými kňazmi a veliteľmi chrámovej stráže a dohovoril sa s nimi, ako im ho zradí.+  Veľmi ich to potešilo a dohodli sa, že mu dajú strieborné peniaze.+  Súhlasil a odvtedy hľadal vhodnú príležitosť, aby im ho zradil, keď s ním nebude zástup.  Nastal Sviatok nekvasených chlebov. V deň, keď sa má priniesť obeť, ktorá patrí k Pesachu,+  Ježiš poslal Petra a Jána a povedal im: „Choďte a pripravte pre nás pesachovú večeru.“+  „Kde chceš, aby sme ju pripravili?“ spýtali sa ho. 10  Odpovedal im: „Keď budete vchádzať do mesta, stretnete človeka, ktorý ponesie nádobu s vodou. Choďte za ním do domu, do ktorého vojde.+ 11  A pánovi domu poviete: ‚Učiteľ sa pýta: „Kde je hosťovská izba, v ktorej by som mohol so svojimi učeníkmi jesť pesachovú večeru?“‘ 12  Ukáže vám veľkú hornú miestnosť, v ktorej bude všetko potrebné. Tam to pripravte.“ 13  Odišli teda a všetko našli tak, ako im Ježiš povedal. A urobili prípravy na Pesach. 14  Keď nastal čas večere, zaujal miesto pri stole spolu s apoštolmi.+ 15  Povedal im: „Veľmi som si prial jesť s vami túto pesachovú večeru, skôr ako budem trpieť. 16  Hovorím vám, že už ju viac nebudem jesť, kým sa v Božom Kráľovstve nenaplní všetko, čo predstavuje.“ 17  Potom vzal pohár, poďakoval Bohu a povedal: „Vezmite ho a podávajte si ho medzi sebou. 18  Hovorím vám, že odteraz už nebudem piť z plodu viniča, kým nepríde Božie Kráľovstvo.“ 19  Potom vzal chlieb,+ poďakoval Bohu, rozlámal ho a dal im ho so slovami: „To znamená moje telo,+ ktoré má byť dané za vás.+ Robte to na moju pamiatku.“+ 20  Podobne urobil po večeri aj s pohárom a povedal: „Tento pohár znamená novú zmluvu+ potvrdenú mojou krvou,+ ktorá má byť vyliata za vás.+ 21  Môj zradca je so mnou pri stole.+ 22  Syn človeka síce odchádza, ako bolo predpovedané,+ ale beda človeku, ktorý ho zrádza!“+ 23  Začali sa medzi sebou rozprávať o tom, ktorý z nich sa to asi chystá urobiť.+ 24  Potom medzi nimi vznikla hádka, kto z nich je najvýznamnejší.*+ 25  Ale Ježiš im povedal: „Králi národov panujú nad ľuďmi a tí, ktorí majú moc, sa nazývajú dobrodincami.+ 26  No vy nemáte byť takí.+ Ten, kto je medzi vami považovaný za najvýznamnejšieho,* nech je ako najmladší+ a ten, kto druhých vedie, nech je ako ten, kto slúži. 27  Kto je významnejší? Ten, čo je* pri stole, alebo ten, čo obsluhuje?* Nie je to ten, čo je* pri stole? Ale ja som medzi vami ako ten, čo obsluhuje.*+ 28  Vy ste zostali pri mne+ v mojich skúškach.+ 29  A ja s vami uzatváram zmluvu o kraľovaní, tak ako môj Otec uzavrel zmluvu so mnou,+ 30  aby ste jedli a pili pri mojom stole v mojom Kráľovstve,+ sedeli na trónoch+ a súdili 12 izraelských kmeňov.+ 31  Šimon, Šimon, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu.+ 32  Ale úpenlivo som za teba prosil, aby nezoslabla tvoja viera.+ A ty, keď sa vrátiš, posilňuj svojich bratov.“+ 33  On mu povedal: „Pane, som pripravený ísť s tebou aj do väzenia, aj na smrť.“+ 34  Ale Ježiš povedal: „Peter, hovorím ti, skôr ako dnes zakikiríka kohút, trikrát zaprieš, že ma poznáš.“+ 35  Potom sa ich spýtal: „Chýbalo vám niečo, keď som vás posielal bez mešca, vaku na jedlo a sandálov?“+ „Nie!“ odpovedali. 36  Povedal im: „No teraz ten, kto má mešec, nech si ho vezme a nech si vezme aj vak na jedlo. A ten, kto nemá meč, nech predá svoj vrchný odev a kúpi si ho. 37  Hovorím vám, že sa na mne musí splniť to, čo je napísané: ‚Považovali ho za zločinca.‘+ A tak všetko, čo sa ma týka, sa spĺňa.“+ 38  Oni povedali: „Pane, pozri, tu sú dva meče.“ Povedal im: „To stačí.“ 39  Vyšiel von a ako zvyčajne sa vydal na Olivový vrch. Učeníci išli s ním.+ 40  Keď prišli na miesto, povedal im: „Modlite sa, aby ste nepodľahli pokušeniu.“+ 41  Potom sa od nich vzdialil, asi čo by kameňom dohodil, kľakol si a modlil sa: 42  „Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento pohár. Ale nech sa nedeje moja vôľa, ale tvoja.“+ 43  Vtedy sa mu zjavil anjel z neba a posilnil ho.+ 44  A keď sa dostal do smrteľnej úzkosti, modlil sa ešte vrúcnejšie+ a jeho pot padal na zem ako kvapky krvi. 45  Keď sa domodlil, šiel k učeníkom a našiel ich spať, unavených od zármutku.+ 46  Povedal im: „Prečo spíte? Vstaňte a modlite sa, aby ste nepodľahli pokušeniu.“+ 47  Kým ešte hovoril, prišiel zástup, ktorý viedol Judáš, jeden z dvanástich. A pristúpil k Ježišovi, aby ho pobozkal.+ 48  Ježiš mu povedal: „Judáš, bozkom zrádzaš Syna človeka?“ 49  Keď tí okolo neho videli, čo sa chystá, spýtali sa: „Pane, máme ťa brániť mečom?“ 50  A jeden z nich zasiahol veľkňazovho otroka a odsekol mu pravé ucho.+ 51  „Prestaňte!“ zakročil Ježiš. Dotkol sa ucha a uzdravil ho. 52  Potom povedal hlavným kňazom, veliteľom chrámovej stráže a starším, ktorí poňho prišli: „Som zločinec, že ste ma prišli zatknúť s mečmi a kyjakmi?+ 53  Každý deň som bol s vami v chráme+ a nepoložili ste na mňa ruku.+ Ale toto je váš čas, keď vládne tma.“+ 54  Potom ho zatkli a odviedli+ do veľkňazovho domu. Peter ho z určitej vzdialenosti nasledoval.+ 55  Keď rozložili oheň uprostred nádvoria a posadali si, Peter si sadol medzi nich.+ 56  Ako sedel a dopadalo naňho svetlo ohňa, všimla si ho nejaká slúžka, lepšie sa mu prizrela a povedala: „Aj tento bol s ním.“ 57  Ale on to poprel a povedal: „Nepoznám ho.“ 58  O chvíľu si ho všimol niekto iný a povedal: „Aj ty si jeden z nich.“ No Peter povedal: „Nie, nie som.“+ 59  A asi po hodine sa ozval ďalší a tvrdil: „Tento s ním musel byť tiež, veď je Galilejčan!“ 60  Ale Peter sa bránil: „Neviem, o čom hovoríš.“ Vtom, kým ešte hovoril, zakikiríkal kohút. 61  V tej chvíli sa Pán obrátil, pozrel sa na Petra a on si spomenul na Pánove slová: „Skôr ako dnes zakikiríka kohút, trikrát ma zaprieš.“+ 62  A vyšiel von a horko plakal. 63  Muži, ktorí Ježiša strážili, sa mu posmievali+ a bili ho.+ 64  Zakryli mu tvár a hovorili: „Dokáž, že si prorok! Povedz, kto ťa udrel?“ 65  A všemožne ho urážali a rúhali sa mu. 66  Keď nastal deň, zhromaždili sa starší ľudu, tak hlavní kňazi, ako aj znalci Zákona.+ Dali ho priviesť do siene Sanhedrinu a povedali: 67  „Ak si Kristus, povedz nám to.“+ On im odpovedal: „Aj keby som vám to povedal, neverili by ste tomu. 68  A keby som sa vás pýtal, neodpovedali by ste. 69  Ale odteraz bude Syn človeka+ sedieť po mocnej Božej pravici.“+ 70  A všetci sa ho spýtali: „Si teda Boží Syn?“ Povedal im: „Sami hovoríte, že som.“ 71  Oni povedali: „Načo ešte potrebujeme svedectvo? Veď sme to počuli z jeho vlastných úst.“+

Poznámky pod čiarou

Al. „najväčší“.
Al. „najväčšieho“.
Al. „spočíva“.
Al. „slúži“.
Al. „spočíva“.
Al. „slúži“.