Evanjelium Lukáša 21:1–38

 • Dve mince chudobnej vdovy (1 – 4)

 • ZNAMENIE TOHO, ČO MÁ PRÍSŤ (5 – 36)

  • Vojny, veľké zemetrasenia, hlad a epidémie (10, 11)

  • Jeruzalem obkľúčený vojskami (20)

  • Čas určený národom (24)

  • Príchod Syna človeka (27)

  • Prirovnanie k figovníku (29 – 33)

  • „Bdejte“ (34 – 36)

 • Ježiš vyučuje v chráme (37, 38)

21  Keď sa rozhliadol, uvidel, ako bohatí hádžu dary do pokladníc.+  Videl aj jednu chudobnú vdovu, ktorá vhodila dve drobné mince,*+  a povedal: „Verte mi, táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci ostatní.+  Lebo všetci vhadzovali dary zo svojho prebytku, ale ona, hoci žije v núdzi,* vhodila celé svoje živobytie.“+  Keď potom niektorí hovorili o chráme, že je vyzdobený peknými kameňmi a predmetmi zasvätenými Bohu,+  povedal: „Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni. Všetko bude zbúrané.“+  Potom sa ho spýtali: „Učiteľ, kedy to bude a čo bude znamením, že sa to má čoskoro stať?“+  Povedal: „Dajte si pozor, aby ste neboli oklamaní,+ lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: ‚Ja som to‘ a ‚Ten čas je už blízko‘. Nechoďte za nimi.+  A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch,* neľakajte sa. Lebo toto sa najprv musí stať, ale koniec nepríde hneď.“+ 10  Potom im povedal: „Povstane národ proti národu+ a kráľovstvo proti kráľovstvu.+ 11  Budú veľké zemetrasenia a na jednom mieste za druhým hlad a epidémie.*+ Budú hrozné úkazy a veľké znamenia z neba. 12  Ale než sa to všetko stane, ľudia na vás vztiahnu ruku a budú vás prenasledovať,+ vydajú vás synagógam a uväznia vás. Budú vás vodiť pred kráľov a miestodržiteľov pre moje meno.+ 13  Tak budete mať príležitosť vydať svedectvo. 14  Nezaoberajte sa vopred tým, ako sa budete obhajovať,+ 15  lebo ja vám dám také slová a múdrosť, ktorej ani všetci vaši protivníci dohromady nebudú schopní odporovať ani jej protirečiť.+ 16  Budú vás zrádzať* rodičia, bratia, príbuzní a priatelia. Niektorých z vás dajú usmrtiť.+ 17  A všetci ľudia vás budú nenávidieť pre moje meno.+ 18  Ale ani vlas na hlave sa vám neskriví.+ 19  Keď vytrváte, zachránite si život.+ 20  A keď uvidíte Jeruzalem obkľúčený vojskami,+ vedzte, že je blízko jeho zničenie.+ 21  Potom tí, čo sú v Judei, nech utekajú do hôr,+ tí, čo sú v Jeruzaleme, nech z neho odídu a tí, čo sú na vidieku, nech doň nevstupujú. 22  Lebo to budú dni na vykonanie spravodlivosti,* aby sa splnilo všetko, čo bolo napísané. 23  Beda tehotným a tým, ktoré budú dojčiť v tých dňoch!+ Lebo v krajine bude veľká tieseň a na tento ľud bude vyliaty hnev. 24  Padnú mečom a budú odvedení ako zajatci do všetkých národov.+ A Jeruzalem budú šliapať národy,* kým sa nenaplní čas určený národom.*+ 25  A budú znamenia na slnku, mesiaci a hviezdach+ a národy na zemi budú prežívať úzkosť, lebo pre hukot mora a vlnobitie nebudú vedieť, čo majú robiť. 26  Ľudia budú omdlievať od strachu a očakávania toho, čo prichádza na obývanú zem, lebo nebeské moci* budú otrasené. 27  A vtedy uvidia Syna človeka+ prichádzať v oblaku s mocou a veľkou slávou.+ 28  Ale keď sa to začne diať, vzpriamte sa a zodvihnite hlavy, lebo sa blíži vaše vyslobodenie.“ 29  A povedal im podobenstvo: „Všimnite si figovník a ostatné stromy.+ 30  Keď vidíte, že pučia, viete, že je blízko leto. 31  Podobne keď uvidíte, že sa to deje, vedzte, že je blízko Božie Kráľovstvo. 32  Uisťujem vás, že táto generácia nepominie, kým sa to všetko nestane.+ 33  Nebo a zem pominú, ale moje slová rozhodne nepominú.+ 34  Dávajte si pozor, aby vaše srdce nebolo zaťažené prejedaním, nadmerným pitím+ a starosťami o to, čo potrebujete k životu,+ aby vás ten deň neprekvapil 35  ako osídlo.+ Lebo príde na všetkých, ktorí žijú na zemi. 36  Preto bdejte+ a celý čas úpenlivo proste,+ aby sa vám podarilo uniknúť všetkému, čo sa má stať, a aby ste obstáli pred Synom človeka.“+ 37  Cez deň Ježiš vyučoval v chráme, ale večer vychádzal nocovať na vrch, ktorý sa volá Olivový. 38  A skoro ráno za ním všetci ľudia prichádzali do chrámu, aby ho počúvali.

Poznámky pod čiarou

Dosl. „dve leptá“. Pozri dodatok B14.
Dosl. „ona zo svojho nedostatku“.
Al. „vzburách“.
Al. „mor“.
Al. „Vydajú vás“.
Al. „dni pomsty“.
Al. „pohania“.
Al. „nenaplnia ustanovené časy pohanov“.
Al. „sily“.