Evanjelium Lukáša 2:1–52

2  V tých dňoch vydal cisár Augustus nariadenie, aby sa v celej ríši* vykonal súpis obyvateľov.  (Tento prvý súpis sa konal, keď bol miestodržiteľom Sýrie Kyrenios.)  A všetci ľudia sa išli dať zapísať, každý do svojho mesta.  Aj Jozef+ sa vydal z galilejského mesta Nazaret do Judey, do Dávidovho mesta Betlehem,+ lebo pochádzal z Dávidovho rodu.*  Šiel sa dať zapísať s Máriou, ktorá už bola jeho manželkou+ a čoskoro mala porodiť.+  Keď tam boli, prišiel čas jej pôrodu.  A porodila prvorodeného syna,+ zavinula ho do látky a položila do jaslí,+ lebo sa pre nich nenašlo miesto na ubytovanie.  V tej oblasti boli pastieri, ktorí nocovali vonku a strážili svoje stáda.  Zrazu sa pred nimi objavil Jehovov* anjel a zažiarila okolo nich Jehovova* sláva. Veľmi sa zľakli, 10  no anjel im povedal: „Nebojte sa, prišiel som vám oznámiť dobrú správu, z ktorej budú mať veľkú radosť všetci ľudia. 11  Dnes sa vám v Dávidovom meste+ narodil záchranca+ – Kristus a Pán.+ 12  A toto je pre vás poznávacie znamenie: nájdete dieťatko zavinuté do látky a bude ležať v jasliach.“ 13  Odrazu sa pri anjelovi objavilo veľké nebeské vojsko+ a chválilo Boha slovami: 14  „Sláva Bohu vo výšinách a na zemi pokoj ľuďom, ktorí majú jeho priazeň.“* 15  Keď od nich anjeli odišli do neba, pastieri si začali medzi sebou hovoriť: „Poďme hneď do Betlehema a pozrime sa, ako sa splnilo to, čo nám Jehova* oznámil.“ 16  Ponáhľali sa tam a našli Máriu s Jozefom a dieťatko, ktoré ležalo v jasliach. 17  Keď ich uvideli, porozprávali im, čo im anjel povedal o ich dieťatku. 18  Všetci, ktorí to počuli, žasli nad tým, čo hovorili pastieri, 19  a Mária si uchovávala všetky tie slová v srdci a uvažovala, čo znamenajú.+ 20  Potom sa pastieri vrátili, oslavovali Boha a chválili ho za všetko, čo počuli a videli a čo im oznámil. 21  Po ôsmich dňoch, keď mal byť chlapec obrezaný,+ dostal meno Ježiš, meno, ktoré mu dal anjel pred jeho počatím.+ 22  Keď prišiel čas, aby boli očistení podľa Mojžišovho Zákona,+ priniesli dieťa do Jeruzalema, aby ho predstavili Jehovovi,* 23  ako sa píše v Jehovovom* Zákone: „Každý prvorodený syn* bude zasvätený Jehovovi.“*+ 24  A priniesli obeť podľa toho, čo sa hovorí v Jehovovom* Zákone: „párik hrdličiek alebo dve holúbätá“.+ 25  V Jeruzaleme vtedy žil muž, ktorý sa volal Simeon. Bol to spravodlivý a zbožný človek, na ktorého pôsobil svätý duch a ktorý očakával čas, keď Boh uteší Izrael.+ 26  Boh mu prostredníctvom svätého ducha zjavil, že nezomrie, kým neuvidí Jehovovho* Krista. 27  Vedený duchom prišiel do chrámu, a keď rodičia priniesli dnu malého Ježiša, aby urobili to, čo vyžadoval Zákon,+ 28  vzal ho do náručia a chválil Boha: 29  „Zvrchovaný Pane, teraz nechávaš svojho otroka odísť v pokoji,+ tak ako si vyhlásil, 30  pretože moje oči videli tvoj prostriedok na záchranu,+ 31  ktorý si pripravil pred zrakom všetkých ľudí.+ 32  Je svetlom,+ ktoré odstráni závoj z národov,+ a slávou tvojho ľudu Izraela.“ 33  Otec a matka dieťaťa nevychádzali z údivu nad tým, čo sa o ňom hovorilo. 34  Simeon ich požehnal a jeho matke Márii povedal: „Toto dieťa spôsobí pád+ a pozdvihnutie mnohých v Izraeli.+ Bude znamením, ktorým budú ľudia opovrhovať+ 35  (a tebou samou* prenikne dlhý meč),+ a tak vyjde najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.“ 36  Bola tam aj prorokyňa Anna, dcéra Fanuela z kmeňa Ašer. Bola v pokročilom veku a po svadbe* žila s manželom iba sedem rokov. 37  Táto vdova mala teraz 84 rokov. Nikdy nechýbala v chráme a slúžila* Bohu vo dne v noci pôstmi a úpenlivými prosbami. 38  Práve v tú chvíľu k nim prišla, ďakovala Bohu a hovorila o dieťati všetkým, ktorí čakali oslobodenie Jeruzalema.+ 39  Keď vykonali všetko, čo prikazoval Jehovov* Zákon,+ vrátili sa do Galiley, do svojho mesta Nazaret.+ 40  A dieťa rástlo a silnelo, získavalo múdrosť a malo Božiu priazeň.+ 41  Jeho rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na Pesach.+ 42  Keď mal Ježiš 12 rokov, išli tam na sviatok, ako mali vo zvyku.+ 43  Keď sa sviatok skončil a oni sa vracali domov, Ježiš zostal v Jeruzaleme, ale jeho rodičia si to nevšimli. 44  Mysleli si, že je medzi spolucestujúcimi, a tak ho začali hľadať medzi príbuznými a známymi až po jednom dni cesty. 45  Keď ho nenašli, vrátili sa do Jeruzalema a hľadali ho po celom meste. 46  Po troch dňoch ho našli v chráme, ako sedí medzi učiteľmi, počúva ich a vypytuje sa. 47  Všetci, ktorí ho počúvali, žasli nad jeho porozumením a odpoveďami.+ 48  Keď ho rodičia uvideli, veľmi sa čudovali a jeho matka mu povedala: „Chlapče, ako si nám to mohol urobiť? Spolu s otcom ťa zúfalo hľadáme.“ 49  Odpovedal im: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že budem v dome svojho Otca?“+ 50  Ale oni nepochopili, čo tým myslel. 51  Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a ďalej ich poslúchal.*+ Jeho matka si všetky tie slová starostlivo uchovávala v srdci.+ 52  A Ježiš rástol, získaval múdrosť a mal stále väčšiu priazeň v očiach Boha i ľudí.

Poznámky pod čiarou

Dosl. „na celej obývanej zemi“.
Dosl. „domu a rodiny“.
Dosl. „ľuďom dobrej vôle“.
Dosl. „Každý mužského rodu, ktorý otvára lono“.
Al. „tvojou vlastnou dušou“.
Dosl. „od svojho panenstva“.
Al. „preukazovala svätú službu“.
Al. „ďalej sa im podriaďoval“.