Evanjelium Lukáša 16:1–31

  • Podobenstvo o nespravodlivom správcovi (1 – 13)

    • „Kto je verný v najmenšom, je verný i vo veľkom“ (10)

  • Naplnenie Zákona a Božie Kráľovstvo (14 – 18)

  • Podobenstvo o boháčovi a Lazarovi (19 – 31)

16  Potom Ježiš povedal svojim učeníkom: „Istý bohatý človek mal správcu, ktorého obvinili, že rozhadzuje jeho majetok.  Zavolal si ho a povedal mu: ‚Čo to o tebe počúvam? Predlož účty za obdobie svojho správcovstva, lebo už nebudeš správcom domu.‘  Správca si povedal: ‚Čo mám robiť, keď ma môj pán chce prepustiť? Kopať nevládzem a žobrať sa hanbím.  Už viem, čo urobím, aby ma ľudia prijímali do svojho domu, keď už nebudem správcom.‘  Zavolal si po jednom dlžníkov svojho pána. Prvého sa spýtal: ‚Koľko si dlžný môjmu pánovi?‘  ‚Sto mier* olivového oleja,‘ odpovedal dlžník. Správca mu povedal: ‚Vezmi svoj dlžobný úpis, posaď sa a rýchlo napíš 50.‘  Potom povedal ďalšiemu: ‚A čo ty, koľko si dlžný?‘ On odpovedal: ‚Sto veľkých mier* pšenice.‘ Povedal mu: ‚Vezmi svoj dlžobný úpis a napíš 80.‘  Hoci správca konal nespravodlivo, pán ho pochválil za to, že je prezieravý.* Lebo ľudia v tomto svete* sa v praktickom ohľade správajú k sebe navzájom* múdrejšie ako synovia svetla.+  Hovorím vám, robte si priateľov pomocou bohatstva tohto sveta,*+ aby vás, keď sa pominie, prijali do večných príbytkov.+ 10  Kto je verný v najmenšom, je verný i vo veľkom, a kto je nepoctivý* v najmenšom, je nepoctivý i vo veľkom. 11  Preto ak ste neboli verní v súvislosti s bohatstvom tohto sveta,* kto vám zverí to, čo je naozaj cenné? 12  A ak ste neboli verní v súvislosti s tým, čo patrí niekomu inému, dá sa čakať, že dostanete to, čo je pripravené pre vás?+ 13  Žiaden sluha nemôže slúžiť dvom pánom, pretože ak bude jedného milovať, druhého bude nenávidieť, a ak bude jednému oddaný, druhým bude pohŕdať. Nemôžete slúžiť Bohu aj bohatstvu.“+ 14  Toto všetko počúvali aj farizeji, ktorí mali radi peniaze, a začali sa uškŕňať.+ 15  Preto im povedal: „Tvárite sa pred ľuďmi, že ste spravodliví,+ ale Boh pozná vaše srdce.+ Lebo to, čomu ľudia pripisujú vysokú hodnotu, je v Božích očiach odporné.+ 16  Zákon a Proroci* boli až po Jána. Odvtedy sa oznamuje dobrá správa o Božom Kráľovstve a ľudia každého druhu sa veľmi snažia, aby sa doň dostali.+ 17  Skôr zanikne nebo a zem, ako by sa nesplnila jediná čiarka zo Zákona.+ 18  Každý, kto sa rozvádza s manželkou* a ožení sa s inou ženou, cudzoloží, a kto sa ožení s rozvedenou ženou,* cudzoloží.+ 19  Bol jeden bohatý človek, ktorý sa obliekal do purpuru a jemného plátna a deň čo deň si užíval prepych. 20  K jeho bráne prinášali žobráka, ktorý sa volal Lazar. Bol plný vredov 21  a túžil sa nasýtiť tým, čo spadlo z boháčovho stola. Ešte aj psy prichádzali a lízali mu vredy. 22  Časom žobrák zomrel a anjeli ho odniesli k Abrahámovi.* Potom zomrel aj boháč a pochovali ho. 23  V hrobe* vo veľkých mukách pozrel hore a v diaľke uvidel Abraháma a vedľa neho* Lazara. 24  Zvolal: ‚Otec Abrahám, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazara, aby si namočil konček prsta vo vode a ovlažil mi jazyk, lebo hrozne trpím v tomto planúcom ohni.‘ 25  Ale Abrahám mu povedal: ‚Syn môj, spomeň si, že za svojho života si mal veľa dobrého a Lazar zasa zlého. On tu teraz nachádza útechu, ale ty trpíš. 26  A okrem toho medzi nami a vami je veľká priepasť, takže tí, ktorí chcú odtiaľto prejsť k vám, nemôžu a rovnako nemôžu prejsť ani tí, ktorí chcú ísť od vás k nám.‘ 27  Boháč povedal: ‚Ak je to tak, otče, prosím, pošli ho do domu môjho otca, 28  lebo mám päť bratov. Nech ich varuje, aby sa na toto miesto trápenia nedostali aj oni.‘ 29  Ale Abrahám odpovedal: ‚Majú Mojžiša a Prorokov, nech počúvajú ich.‘+ 30  Boháč namietol: ‚Ich nebudú počúvať, otec Abrahám. Ale keď k nim príde niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie.‘ 31  On mu však povedal: ‚Ak nepočúvajú Mojžiša+ a Prorokov, nepresvedčí ich, ani keby niekto vstal z mŕtvych.‘“

Poznámky pod čiarou

Dosl. „batov“. Jeden bat zodpovedal 22 l. Pozri dodatok B14.
Dosl. „sto korov“. Jeden kor zodpovedal 220 l. Pozri dodatok B14.
Al. „rozvážny; je praktický človek“.
Al. „v tomto systéme vecí; v tomto veku“. Pozri Slovník pojmov.
Dosl. „k svojej generácii“.
Al. „nespravodlivého bohatstva“.
Al. „nespravodlivý“.
Al. „nespravodlivým bohatstvom“.
Čiže sa rozvádza z iného dôvodu ako pre nemravnosť.
Čiže so ženou rozvedenou z iného dôvodu ako pre nemravnosť.
Dosl. „do Abrahámovho náručia“.
Al. „V hádese“, čiže v obraznom hrobe ľudstva. Pozri Slovník pojmov.
Dosl. „v jeho náručí“.