Evanjelium Lukáša 14:1–35

  • Uzdravenie muža s vodnatieľkou v sabat (1 – 6)

  • Nevyberať si najčestnejšie miesto (7 – 11)

  • Pozývať tých, ktorí sa nemôžu odplatiť (12 – 14)

  • Podobenstvo o pozvaných, ktorí sa vyhovárali (15 – 24)

  • Spočítať si náklady spojené s nasledovaním Ježiša (25 – 33)

  • Keď soľ stratí svoju slanosť (34, 35)

14  Keď raz v sabat Ježiš vošiel do domu jedného z popredných farizejov, ktorý ho pozval k stolu, všetci prítomní ho pozorne sledovali.  A bol pred ním človek, ktorý mal vodnatieľku.*  Ježiš sa spýtal farizejov a tých, čo boli zbehlí v Zákone: „Je dovolené v sabat uzdravovať alebo nie?“+  Ale oni mlčali. Ježiš sa toho človeka dotkol, uzdravil ho a poslal ho preč.  A povedal im: „Keby vám syn alebo býk spadol v sabatný deň do studne,+ kto z vás by ho hneď nevytiahol?“+  A nevedeli mu na to odpovedať.  Keď si všimol, ako si hostia vyberajú najčestnejšie miesta,+ povedal im:*  „Keď ťa niekto pozve na svadobnú hostinu, nevyberaj si najčestnejšie miesto.+ Možno pozval aj niekoho váženejšieho, ako si ty,  a príde a povie ti: ‚Uvoľni to miesto tomuto človeku.‘ Potom odídeš s hanbou na posledné miesto. 10  Ale keď ťa niekam pozvú, choď a vyber si najmenej významné miesto. Keď príde hostiteľ, povie ti: ‚Priateľ, poď na významnejšie miesto.‘ A budeš poctený pred všetkými hosťami.+ 11  Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“+ 12  Potom povedal aj mužovi, ktorý ho pozval: „Keď chceš niekoho pozvať na obed alebo na večeru, nevolaj svojich priateľov, bratov, príbuzných alebo bohatých susedov. Niekedy by ťa mohli pozvať aj oni, aby sa ti odplatili, a to by bola tvoja odmena. 13  Ale keď pripravuješ hostinu, pozvi chudobných, zmrzačených, chromých a slepých+ 14  a budeš šťastný, lebo nemajú nič, čím by sa ti odplatili. A svoju odmenu dostaneš pri vzkriesení+ spravodlivých.“ 15  Keď to počul jeden z hostí, povedal mu: „Šťastný je ten, kto je chlieb v Božom Kráľovstve.“ 16  Ježiš mu povedal: „Istý človek usporiadal slávnostnú večeru+ a pozval veľa ľudí. 17  Keď sa mala večera začať, poslal svojho otroka, aby povedal pozvaným: ‚Príďte, všetko je pripravené.‘ 18  Ale oni sa jeden po druhom začali vyhovárať.+ Prvý mu povedal: ‚Kúpil som pole a musím ho ísť obzrieť. Prosím ťa, ospravedlň ma.‘ 19  Iný povedal: ‚Kúpil som päť volských záprahov* a idem ich vyskúšať. Prosím ťa, ospravedlň ma.‘+ 20  Ďalší povedal: ‚Práve som sa oženil, a preto nemôžem prísť.‘ 21  Otrok sa vrátil a oznámil to svojmu pánovi. Ten sa rozhneval a povedal otrokovi: ‚Rýchlo vyjdi na námestia a do bočných ulíc mesta a priveď chudobných, zmrzačených, slepých a chromých.‘ 22  Keď sa otrok vrátil, povedal: ‚Pane, urobil som, čo si nariadil, a ešte je miesto.‘ 23  Pán povedal otrokovi: ‚Vyjdi na cesty a chodníky a presvedč ľudí, aby prišli, nech sa môj dom naplní.+ 24  Jedno je isté: Nikto z tých, čo boli pozvaní, neochutná z večere, ktorú som pripravil.‘“+ 25  Sprevádzali ho veľké zástupy ľudí. Obrátil sa k nim a povedal: 26  „Ak niekto prichádza ku mne a nemiluje ma viac ako svojho* otca, matku, manželku, deti, bratov, sestry a dokonca vlastný život,+ nemôže byť mojím učeníkom.+ 27  Kto nenesie svoj mučenícky kôl* a nejde za mnou, nemôže byť mojím učeníkom.+ 28  Keď chce niekto z vás stavať vežu, nesadne si najprv a nespočíta náklady, aby videl, či má dosť na jej dokončenie? 29  Inak by sa mohlo stať, že položí základy, ale nebude ju môcť dokončiť. A všetci, ktorí to uvidia, sa mu začnú posmievať 30  a hovoriť: ‚Tento človek začal stavať, ale nedokázal to dokončiť.‘ 31  Alebo keď chce kráľ vytiahnuť do vojny proti inému kráľovi, nesadne si najprv a neporadí sa, či sa môže s 10 000 vojakmi postaviť kráľovi, ktorý proti nemu prichádza s 20 000 vojakmi? 32  Ak zistí, že nemôže, pošle skupinu vyslancov, kým je ten druhý kráľ ešte ďaleko, a požiada o mier. 33  Preto pamätajte, že nikto z vás, kto sa nerozlúči s celým svojím majetkom,* nemôže byť mojím učeníkom.+ 34  Soľ je dobrá. Ale ak stratí svoju slanosť, ako ju opäť získa?+ 35  Nie je vhodná ani do zeme, ani do hnoja. Vyhodia ju. Kto je ochotný počúvať, nech počúva.“+

Poznámky pod čiarou

Opuch spôsobený nadbytkom vody v tele.
Dosl. „povedal im podobenstvo“.
Al. „párov volov“.
Dosl. „nemá v nenávisti svojho“.
Al. „kto sa nevzdá celého svojho majetku“.