Evanjelium Lukáša 12:1–59

12  Medzitým sa zhromaždili toľké tisíce ľudí, že po sebe šliapali. Ježiš sa najprv obrátil na svojich učeníkov: „Dávajte si pozor na kvas farizejov, ktorým je pokrytectvo.+  Nič nie je ukryté, čo nebude odhalené, a nič nie je tajné, čo nevyjde najavo.+  Preto čo poviete v tme, bude počuť na svetle, a čo zašepkáte vo svojej izbe, bude sa zvestovať zo striech domov.  Vám, svojim priateľom,+ hovorím: Nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo a potom nemôžu urobiť nič viac.+  Ale ukážem vám, koho sa máte báť: Bojte sa toho, ktorý keď zabije, má moc* uvrhnúť do gehenny.*+ Hovorím vám, toho sa bojte.+  Nepredáva sa päť vrabcov za dve drobné mince?* A predsa ani na jedného z nich Boh nezabúda.*+  Ale vám sú spočítané aj všetky vlasy na hlave.+ Nebojte sa, ste cennejší ako mnoho vrabcov.+  Hovorím vám: Kto sa ma zastane pred ľuďmi,+ toho sa aj Syn človeka zastane pred Božími anjelmi.+  Ale kto ma zaprie pred ľuďmi, toho zapriem pred Božími anjelmi.+ 10  Každému, kto povie niečo proti Synovi človeka, bude odpustené. Ale tomu, kto sa rúha proti svätému duchu, nebude odpustené.+ 11  Keď vás privedú pred verejné zhromaždenia,* vládnych úradníkov a predstaviteľov, nerobte si starosti, ako sa budete obhajovať alebo čo budete hovoriť,+ 12  lebo svätý duch vás v tej chvíli naučí, čo máte povedať.“+ 13  Vtedy mu niekto zo zástupu povedal: „Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou rozdelil o dedičstvo.“ 14  Odpovedal mu: „Človeče, kto ma ustanovil na to, aby som vás súdil alebo vám delil majetok?“ 15  Potom ich varoval: „Dávajte si pozor a chráňte sa pred akoukoľvek chamtivosťou,*+ lebo aj keď má niekto hojnosť, jeho majetok mu nezaistí život.“+ 16  Nato im povedal podobenstvo: „Istému bohatému človeku priniesla zem veľkú úrodu. 17  A tak uvažoval: ‚Čo urobím? Veď nemám kde uskladniť úrodu.‘ 18  Potom si povedal: ‚Urobím toto:+ zbúram svoje sýpky a postavím väčšie a tam uložím všetko svoje obilie a zásoby. 19  A poviem si: „Urobil si si veľké zásoby na dlhé roky. Odpočívaj, jedz, pi a teš sa.“‘ 20  Ale Boh mu povedal: ‚Ty nerozumný, ešte dnes v noci prídeš o život.* Komu ostane to, čo si si nahromadil?‘+ 21  Tak to dopadne s každým, kto si hromadí poklady pre seba, ale nie je bohatý v Božích očiach.“+ 22  Potom sa obrátil na svojich učeníkov: „Preto vám hovorím: Nerobte si prílišné starosti* o svoj život, teda o to, čo budete jesť, ani o svoje telo, teda o to, čo si oblečiete.+ 23  Veď život je cennejší ako jedlo a telo ako oblečenie. 24  Všimnite si krkavce: nesejú ani nežnú a nemajú stodolu ani sýpku, a predsa ich Boh kŕmi.+ Či nie ste oveľa cennejší ako vtáky?+ 25  Kto z vás si môže predĺžiť život čo len o malú chvíľu* tým, že je úzkostlivý? 26  Teda ak nemôžete urobiť ani takú maličkosť, prečo si robiť starosti* o to ostatné?+ 27  Všimnite si, ako rastú ľalie: nenamáhajú sa ani nepradú, ale hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol oblečený ako jedna z nich.+ 28  Keď Boh takto oblieka lúčne kvety, ktoré sú dnes tu a zajtra ich hodia do pece, o čo skôr bude obliekať vás, vy maloverní! 29  Prestaňte sa teda zameriavať na to, čo budete jesť a čo budete piť, a nebuďte* ustarostení,+ 30  lebo za tým všetkým sa naháňajú národy, ale váš Otec vie, že to potrebujete.+ 31  Zameriavajte sa na* jeho Kráľovstvo a on vám dá všetko ostatné.+ 32  Neboj sa, malé stádo,+ lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám Kráľovstvo.+ 33  Predajte svoj majetok a rozdajte ho chudobným.+ Urobte si mešce, ktoré sa neopotrebujú – nepominuteľný poklad v nebesiach,+ kam sa zlodej nedostane a kde moľa neničí. 34  Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. 35  Buďte pripravení*+ a svoje lampy majte rozsvietené.+ 36  Buďte ako ľudia, ktorí čakajú na svojho pána,+ keď sa má vrátiť zo svadby,+ aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope. 37  Šťastní sú tí otroci, ktorých pán pri svojom príchode nájde bdieť! Uisťujem vás, že sa opáše,* pozve ich k stolu, pristúpi k nim a bude ich obsluhovať. 38  A ak príde počas druhej hliadky* alebo počas tretej* a nájde ich pripravených, budú šťastní! 39  Buďte si istí, že keby domáci vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, nedovolil by mu vlámať sa do domu.+ 40  Aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, keď to nebudete považovať za pravdepodobné.“+ 41  Peter sa opýtal: „Pane, hovoríš toto podobenstvo iba nám alebo všetkým?“ 42  Pán povedal: „Kto je ten verný a rozvážny* správca, ktorého jeho pán ustanoví nad svojím služobníctvom, aby im dával ich prídel jedla v pravý čas?+ 43  Ten otrok bude šťastný, ak jeho pán pri svojom príchode zistí, že to robí. 44  Uisťujem vás, že ho ustanoví nad celým svojím majetkom. 45  Ale keby si ten otrok v duchu povedal: ‚Môj pán neprichádza,‘ a začal by biť sluhov a slúžky a jesť a piť a opíjať sa,+ 46  jeho pán príde v deň, keď to nebude čakať, a v hodinu, o ktorej nevie, čo najprísnejšie ho potrestá a určí mu miesto medzi nevernými. 47  Toho otroka, ktorý vedel, čo si praje jeho pán, ale nepripravil sa ani nerobil to, o čo ho pán žiadal,* veľmi zbijú.+ 48  Ale otroka, ktorý nevedel, čo si praje pán, a robil to, čo si zasluhuje bitku, zbijú menej. Kto mnoho dostal, od toho sa bude mnoho požadovať, a komu mnoho zverili, od toho sa bude požadovať viac, než je bežné.+ 49  Prišiel som, aby som na zemi zapálil oheň. A čo si ešte môžem priať, keď už horí? 50  Ale je tu krst, ktorý mám podstúpiť, a aká úzkosť ma zviera, kým nebude po ňom!+ 51  Myslíte si, že som prišiel, aby som priniesol na zem pokoj? Hovorím vám, nie pokoj, ale rozdelenie.+ 52  Odteraz sa piati ľudia v jednom dome postavia proti sebe: traja proti dvom a dvaja proti trom. 53  Postaví sa otec proti synovi a syn proti otcovi, matka proti dcére a dcéra proti matke, svokra proti neveste a nevesta proti svokre.“+ 54  Potom sa obrátil k zástupom: „Keď vidíte, že sa na západe objavil mrak, hneď hovoríte: ‚Bude búrka,‘ a aj sa tak stane. 55  A keď fúka južný vietor, hovoríte: ‚Prídu horúčavy,‘ a naozaj prídu. 56  Pokrytci, vzhľad zeme a oblohy viete posúdiť. Tak prečo neviete rozoznať význam týchto čias?+ 57  Ako to, že nedokážete posúdiť, čo máte robiť?* 58  Keď ideš pred vládneho úradníka s niekým, kto ťa chce žalovať na súde, usiluj sa s ním cestou zmieriť. Inak ťa zavedie pred sudcu, sudca ťa odovzdá súdnemu zriadencovi a súdny zriadenec ťa uvrhne do väzenia.+ 59  Hovorím ti, že odtiaľ nevyjdeš, kým nesplatíš všetko do poslednej mince.“*

Poznámky pod čiarou

Al. „právomoc; autoritu“.
Dosl. „za dva asy“. Pozri dodatok B14.
Al. „ani jedného z nich Boh neprehliada“.
Al. možno „do synagóg“.
Al. „žiadostivosťou“.
Al. „ťa požiadajú o tvoju dušu“.
Al. „Prestaňte byť úzkostliví“.
Dosl. „o lakeť“. Pozri dodatok B14.
Al. „byť úzkostlivý“.
Al. „prestaňte byť“.
Al. „Hľadajte“.
Dosl. „Majte bedrá opásané“.
Al. „sa pripraví na obsluhovanie“.
Trvala asi od 21.00 do polnoci.
Trvala asi od polnoci do 3.00 ráno.
Al. „múdry“.
Al. „nekonal podľa jeho vôle“.
Al. „čo je spravodlivé“.
Dosl. „do posledného lepta“. Pozri dodatok B14.