Kniha žalmov 98:1–9

  • Jehova je Záchranca a spravodlivý Sudca

    • „Jehova ukázal, že záchrana je od neho“ (2, 3)

Žalm. 98  Spievajte Jehovovi novú pieseň,+lebo jeho skutky sú obdivuhodné.+ Zachránil nás* svojou pravicou, svojím svätým ramenom.+   Jehova ukázal, že záchrana je od neho,+svoju spravodlivosť zjavil národom.+   Spomenul si na svoju vernosť a lásku* k izraelskému ľudu.+ Všetky končiny zeme videli záchranu od nášho Boha.*+   Jasaj a oslavuj Jehovu, celá zem. Tešte sa, radostne volajte a spievajte chvály.*+   Spievajte Jehovovi chvály za zvuku harfy,chváľte ho harfou a príjemnou piesňou.   Trúbte na rohoch a na trúbkach,+víťazoslávne volajte pred Jehovom, naším Kráľom.   Nech buráca more i všetko, čo je v ňom,zem i tí, čo na nej bývajú.   Nech rieky tlieskajú rukami,aj vrchy nech radostne volajú+   pred Jehovom, lebo prichádza* súdiť zem. Spravodlivo bude súdiť obývanú zem,+vynesie nestranný rozsudok nad národmi.+

Poznámky pod čiarou

Al. „Vydobyl si víťazstvo“.
Al. „vernú lásku“.
Al. „víťazstvo nášho Boha“.
Al. „hrajte“.
Al. „prišiel“.