Kniha žalmov 96:1–13

  • „Spievajte Jehovovi novú pieseň“

    • Jehova si zasluhuje všetku chválu (4)

    • „Bohovia národov sú bezcenné modly“ (5)

    • Uctievať Boha v nádhernom rúchu svätosti (9)

96  Spievajte Jehovovi novú pieseň,+spievaj Jehovovi, celá zem!+   Spievajte Jehovovi, chváľte jeho meno. Deň čo deň oznamujte dobrú správu o záchrane od neho.+   Rozprávajte národom o jeho sláve,všetkým ľuďom o jeho obdivuhodných skutkoch.+   Jehova je veľký a zasluhuje si všetku chválu,vzbudzuje väčšiu bázeň než všetci ostatní bohovia.   Všetci bohovia národov sú bezcenné modly,+ale Jehova vytvoril nebesia.+   Obklopuje ho vznešenosť* a nádhera,+v jeho svätyni je sila a krása.+   Vzdávajte Jehovovi česť, rody národov,vzdávajte Jehovovi česť za jeho slávu a silu.+   Vzdávajte Jehovovi slávu hodnú jeho mena,+prineste dar a vstúpte na jeho nádvoria.   Klaňajte sa Jehovovi* odetí v nádhernom rúchu svätosti.* Chvej sa pred ním, celá zem! 10  Oznamujte medzi národmi: „Jehova sa stal Kráľom!+ Zem* stojí na pevných základoch a nič ňou neotrasie. On bude súdiť* národy spravodlivo.“+ 11  Nech sa radujú nebesia a nech zem plesá,nech buráca more a všetko, čo je v ňom.+ 12  Nech jasajú polia a všetko, čo je na nich.+ A nech stromy lesa radostne volajú+ 13  pred Jehovom, lebo prichádza,*prichádza súdiť zem. Bude súdiť obývanú zem* spravodlivo,+s vernosťou bude súdiť národy.+

Poznámky pod čiarou

Al. „dôstojnosť“.
Al. „Uctievajte Jehovu“.
Al. možno „pre nádheru jeho svätosti“.
Al. „Úrodná zem“.
Al. „obhajovať“.
Al. „prišiel“.
Al. „úrodnú zem“.