Kniha žalmov 95:1–11

  • Pravé uctievanie sa spája s poslušnosťou

    • „Kiež by ste dnes počúvali jeho hlas“ (7)

    • „Nezatvrdzujte si srdce“ (8)

    • „Nevojdú do môjho odpočinku“ (11)

95  Poďte, radostne volajme k Jehovovi,oslavujme nášho Záchrancu, našu Skalu!+   Predstúpme pred neho* so slovami vďaky,+spievajme mu oslavné piesne.   Veď Jehova je veľký Boh,veľký Kráľ nad všetkými bohmi.+   V jeho rukách sú hlbiny zemea patria mu aj štíty hôr.+   Jemu patrí more, veď ho urobil,+a svojimi rukami utvoril aj súš.+   Poďme, skloňme sa pred ním, pokloňme sa mu,padnime na kolená pred Jehovom, naším Tvorcom.+   Veď je náš Boha my sme ľud na jeho pastvinách,ovce, o ktoré sa stará.*+ Kiež by ste dnes počúvali jeho hlas:+   „Nezatvrdzujte si srdce ako v Meribe,*+ako v deň Massy* na pustatine,+   keď ma vaši predkovia skúšali,+pochybovali o mne, hoci videli, čo som urobil.+ 10  Štyridsať rokov sa mi protivila* táto generácia. Povedal som: ‚Srdce tohto ľudu stále blúdi,nespoznali moje cesty.‘ 11  Preto som v hneve prisahal: ‚Nevojdú do môjho odpočinku.‘“+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „pred jeho tvár“.
Dosl. „ovce jeho ruky“.
Význ. „hádka; spor“.
Význ. „skúška“.
Al. „som cítil odpor k“.