Kniha žalmov 89:1–52

 • Pieseň o Jehovovej vernej láske

  • Zmluva s Dávidom (3)

  • Dávidovo potomstvo zostane navždy (4)

  • Boží pomazaný nazýva Boha svojím Otcom (26)

  • Zmluva s Dávidom je trvalá (34 – 37)

  • Človek neunikne hrobu (48)

Maskil* Ezrachovca Etána.+ 89  O Jehovovej vernej láske budem spievať naveky,všetkým generáciám budem oznamovať tvoju vernosť.   Povedal som: „Tvoja verná láska zostane* navždy,+v nebesiach si upevnil svoju vernosť.“   „So svojím vyvoleným som uzavrel zmluvu,+svojmu služobníkovi Dávidovi som prisahal:+   ‚Navždy upevním tvoje potomstvo*+a vybudujem tvoj trón po všetky generácie.‘“+ (sela)   Nebesia vzdávajú chválu za tvoje zázraky, Jehova,zbor svätých chváli tvoju vernosť.   Veď kto v nebi sa vyrovná Jehovovi?+ Kto medzi Božími synmi+ je ako Jehova?   V zbore* svätých je Boh v posvätnej úcte,+je veľký a vzbudzuje bázeň medzi všetkými vôkol neho.+   Jehova, Bože vojsk, si mocný. Kto je ako ty, Jah?+ Vo všetkom si verný.+   Vládneš nad rozbúreným morom.+ Keď sa jeho vlny zmietajú, ty ich tíšiš.+ 10  Rahabovi*+ si zasadil smrteľný úder,+mocnou rukou si rozprášil svojich nepriateľov.+ 11  Tvoje sú nebesia, aj zem je tvoja,+ty si založil zem* i všetko, čo ju napĺňa.+ 12  Ty si stvoril sever i juh,Tábor+ a Hermon+ radostne chvália tvoje meno. 13  Tvoje rameno je mocné,+tvoja ruka je silná,+tvoja pravica je vyvýšená.+ 14  Spravodlivosť a právo sú základom tvojho trónu,+láska* a vernosť kráčajú pred tebou.+ 15  Šťastný je ľud, ktorý ťa chváli radostným hlasom.+ Jehova, chodia vo svetle tvojej priazne.* 16  Z tvojho mena sa radujú celý deňa vďaka tvojej spravodlivosti sú vyvýšení. 17  Veď ty si okrasou ich sily+a tvojou priazňou rastie naša sila.*+ 18  Náš štít je od Jehovu,náš kráľ je od Svätého Izraela.+ 19  V tom čase si vo videní prehovoril k svojim verným a povedal si: „Dal som silu mocnému,+vyvoleného z ľudu som povýšil.+ 20  Našiel som svojho služobníka Dávida,+pomazal som ho svojím svätým olejom.+ 21  Moja ruka ho bude podporovať,+moje rameno ho posilní. 22  Nepriateľ od neho nebude vymáhať poplatoka zlý ho nebude utláčať.+ 23  Rozdrvím pred ním jeho protivníkov+a porazím tých, čo ho nenávidia.+ 24  Prejavím mu vernosť a lásku*+a v mojom mene vzrastie jeho sila.* 25  Dám mu moc nad moroma vládu nad riekami.+ 26  Bude ku mne volať: ‚Ty si môj Otec,môj Boh a Skala mojej záchrany.‘+ 27  Ustanovím ho za prvorodeného,+za najvyššieho z kráľov zeme.+ 28  Navždy ho budem verne milovať+a moja zmluva s ním nikdy neprestane platiť.+ 29  Navždy upevním jeho potomstvo*a jeho trón potrvá tak dlho ako nebesia.+ 30  Ak jeho synovia opustia môj zákona nebudú dodržiavať moje nariadenia,* 31  ak porušia moje ustanoveniaa nebudú zachovávať moje prikázania, 32  potrestám ich neposlušnosť* prútom+a ich previnenie údermi. 33  Ale nikdy ho neprestanem milovať*+a budem verný svojmu sľubu. 34  Neporuším svoju zmluvu,+nezmením to, čo vyšlo z mojich úst.+ 35  Raz a navždy som prisahal na svoju svätosť,Dávidovi nebudem klamať.+ 36  Jeho potomstvo* pretrvá naveky,+jeho trón bude predo mnou tak dlho ako slnko.+ 37  Bude upevnený navždy ako mesiac,verný svedok na oblohe.“ (sela) 38  Ale ty si ho odohnal a zavrhol,+nahneval si sa na svojho pomazaného. 39  Zavrhol si zmluvu so svojím služobníkom,znesvätil si jeho korunu,* hodil si ju na zem. 40  Zbúral si všetky jeho múry,*jeho opevnenia si zmenil na trosky. 41  Všetci, čo šli okolo, ho plienili,svojim susedom je na posmech.+ 42  Jeho protivníkom si dal víťazstvo,*+urobil si radosť všetkým jeho nepriateľom. 43  Jeho meč si prinútil na ústupa nedal si mu obstáť v boji. 44  Zbavil si ho lesku,jeho trón si zvrhol na zem. 45  Skrátil si dni jeho mladosti,zahalil si ho hanbou. (sela) 46  Jehova, dokedy sa budeš pred nami skrývať? Navždy?+ Dokedy bude horieť tvoj hnev ako oheň? 47  Pamätaj, aký je môj život krátky!+ Stvoril si všetkých ľudí nadarmo? 48  Kto môže žiť a nikdy neuzrieť smrť?+ Kto môže zachrániť svoj život* z moci hrobu?* (sela) 49  Jehova, kde sú dôkazy tvojej lásky,*ktorú si vo svojej vernosti prisahal Dávidovi?+ 50  Spomeň si, Jehova, na posmešky namierené proti tvojim služobníkom,ako musím znášať* výsmech od všetkých národov, 51  spomeň si, Jehova, ako tvoji nepriatelia znevažujú tvojho pomazaného,ako znevažujú každý jeho krok. 52  Nech je Jehova navždy chválený. Amen a amen.+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „zostane vybudovaná“.
Dosl. „semeno“.
Al. „V rade“.
Možno ide o Egypt alebo o faraóna.
Al. „úrodnú zem“.
Al. „verná láska“.
Dosl. „tváre“.
Dosl. „je vyvýšený náš roh“.
Al. „vernú lásku“.
Dosl. „bude vyvýšený jeho roh“.
Dosl. „semeno“.
Al. „súdy“.
Al. „vzburu“.
Al. „mu neodnímem svoju vernú lásku“.
Dosl. „semeno“.
Al. „diadém“.
Al. „kamenné úkryty“.
Dosl. „Vyvýšil si pravicu jeho protivníkov“.
Al. „svoju dušu“.
Dosl. „z ruky šeolu“, čiže obrazného hrobu ľudstva. Pozri Slovník pojmov.
Al. „vernej lásky“.
Dosl. „nosiť v náručí“.