Kniha žalmov 87:1–7

  • Sion, mesto pravého Boha

Žalm Kórachových synov.+ Pieseň. 87  Základy jeho mesta sú na svätých vrchoch.+   Jehova miluje brány Sionu+viac ako všetky Jakobove príbytky.   Hovoria sa o tebe slávne veci, mesto pravého Boha.+ (sela)   Rahab*+ a Babylon započítam medzi tých, ktorí ma poznajú,*aj krajinu Filištíncov, Týros a Kúš. O každom z nich poviem: „Tento sa tu narodil.“   O Sione sa bude hovoriť: „Každý z nich sa tu narodil.“ A Najvyšší ho upevní.   Keď bude Jehova sčítavať národy, vyhlási: „Tento sa tu narodil.“ (sela)   Speváci+ a tanečníci*+ povedia: „Všetky moje pramene sú v tebe.“*+

Poznámky pod čiarou

Možno ide o Egypt.
Al. „uznajú“.
Al. „tanečníci kolových tancov“.
Al.: „Pre mňa si zdrojom všetkého.“