Kniha žalmov 85:1–13

  • Modlitba, aby Boh prijal svoj ľud späť

    • Boh bude svojim verným hovoriť o pokoji (8)

    • „Láska a vernosť sa stretnú“ (10)

Dirigentovi. Žalm Kórachových synov.+ 85  Jehova, zľutoval si sa nad svojou krajinou,+priviedol si Jakobových potomkov z vyhnanstva.+   Odpustil si previnenie svojho ľudu,vymazal si všetky ich hriechy.+ (sela)   Zadržal si všetok svoj hnev,upustil si od svojho prudkého hnevu.+   Prijmi* nás späť, Bože našej záchrany,a nebuď už na nás rozhorčený.+   Budeš na nás nahnevaný navždy?+ Budeš prenášať svoj hnev z generácie na generáciu?   Nevleješ nám opäť nové sily,aby sa tvoj ľud mohol z teba radovať?+   Prejav nám svoju vernú lásku, Jehova,+a zachráň nás.   Budem počúvať, čo hovorí pravý Boh Jehova,lebo bude svojmu ľudu, svojim verným, hovoriť o pokoji,+len nech sa znovu nestanú sebaistými.+   Je pripravený zachrániť tých, ktorí sa ho boja,+aby v našej krajine bývala jeho sláva. 10  Láska* a vernosť sa stretnú,spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú.*+ 11  Vernosť vypučí zo zemea spravodlivosť zažiari z nebies.+ 12  Jehova dá, čo je dobré,*+a naša krajina prinesie úrodu.+ 13  Pred ním bude kráčať spravodlivosť,+pripraví cestu jeho krokom.

Poznámky pod čiarou

Al. „Zhromaždi“.
Al. „Verná láska“.
Al. „pôjdu ruka v ruke“.
Al. „blahobyt“.