Kniha žalmov 81:1–16

  • Nabádanie k poslušnosti

    • Neuctievať cudzích bohov (9)

    • „Keby ma len môj ľud počúval“ (13)

Dirigentovi: gittit.* Asafov+ žalm. 81  Radostne volajte k Bohu, našej sile!+ Víťazoslávne kričte, oslavujte Jakobovho Boha.   Vezmite tamburínu a hrajte,nech znie ľubozvučná harfa i lýra.*   Zatrúbte na rohu v deň novmesiaca+i pri splne, v deň nášho sviatku.+   Veď je to nariadenie pre Izrael,rozhodol o tom Jakobov Boh.+   Dal to Jozefovi ako pripomienku,+keď vytiahol proti Egyptu.+ Počul som hlas, ktorý som nepoznal:*   „Zložil som mu z pliec bremeno,+z jeho rúk som zobral kôš.*   V tiesni si volal a ja som ťa zachránil,+odpovedal som ti z búrkového mraku.*+ Skúšal som ťa pri vodách Meriby.*+ (sela)   Počúvaj, ľud môj, budem proti tebe svedčiť. Keby si ma len počúval, Izrael!+   Nebude medzi vami žiaden cudzí boh,nebudeš sa klaňať inému bohu.+ 10  Ja, Jehova, som tvoj Boh,ktorý ťa vyviedol z Egypta.+ Otvor ústa a ja ťa nasýtim.+ 11  Ale môj ľud ma nepočúval,Izrael sa mi nepodriadil.+ 12  Preto som ich nechal, aby sa riadili svojím vzdorovitým srdcom,a oni si robili, čo považovali za správne.*+ 13  Keby ma len môj ľud počúval,+keby len Izrael kráčal po mojich cestách!+ 14  Rýchlo by som pokoril ich nepriateľov,ich protivníkov by som porazil.+ 15  Tí, ktorí Jehovu nenávidia, sa pred ním budú krčiť,postihne ich večné zničenie. 16  Ale teba* bude kŕmiť tou najlepšou pšenicou,*+bude ťa sýtiť medom zo skaly.“+

Poznámky pod čiarou

Al. „strunový nástroj“.
Al. možno „reč, ktorej som nerozumel“.
Zjavne išlo o koše, v ktorých otroci nosili stavebný materiál.
Dosl. „na skrytom mieste hromu“.
Význ. „hádka; spor“.
Dosl. „chodili vo svojich radách“.
Dosl. „jeho“, čiže Boží ľud.
Dosl. „tukom pšenice“.