Kniha žalmov 8:1–9

  • Božia sláva a ľudská dôstojnosť

    • Božie meno je vznešené (19)

    • „Čo je človek, že naňho pamätáš?“ (4)

    • Človek je korunovaný dôstojnosťou (5)

Dirigentovi: gittit.* Dávidov žalm. 8  Jehova, náš Pane, vznešenosť tvojho mena vidieť na celej zemi,tvoja sláva prevyšuje nebesia!*+   Z úst detí a dojčiat+si si zabezpečil silnú obhajobu pred protivníkom,aby si umlčal pomstychtivého nepriateľa.   Keď hľadím na nebesia, dielo tvojich prstov,na mesiac a hviezdy, ktoré si vytvoril, premýšľam:+   Čo je človek, že naňho pamätáš,čo je syn človeka, že sa oňho staráš?+   Dal si mu o niečo nižšie postavenie než nebeským bytostiam*a korunoval si ho slávou a dôstojnosťou.   Zveril si mu vládu nad dielami svojich rúk,+všetko si mu položil pod nohy:   stáda oviec, kôz a dobytka,ešte aj divú zver,+   nebeské vtáky a morské ryby,všetko, čo putuje morskými cestami.   Jehova, náš Pane, vznešenosť tvojho mena vidieť na celej zemi!

Poznámky pod čiarou

Al. možno „ty, o ktorého sláve sa hovorí nad nebesami“.
Al. „anjelom“.