Kniha žalmov 74:1–23

  • Modlitba k Bohu, aby pamätal na svoj ľud

    • Božie skutky záchrany (12 – 17)

    • „Pamätaj na posmešky nepriateľov“ (18)

Asafov+ maskil.* 74  Prečo si nás navždy zavrhol, Bože?+ Prečo vzplanul* tvoj hnev proti ovciam, ktoré pasieš?+   Spomeň si na ľud,* ktorý si si kedysi dávno vybral,+na kmeň, ktorý si vykúpil ako svoje dedičstvo.+ Spomeň si na vrch Sion, miesto svojho prebývania.+   Vykroč k večným rozvalinám,+nepriateľ zničil všetko vo svätyni.+   Na mieste, kde sme ťa uctievali,* sa rozliehal pokrik tvojich nepriateľov,+vztýčili tam svoje odznaky na znak víťazstva.   Zaháňali sa sekerami ako drevorubači v hustom lese,   sekerami a železnými tyčami roztrieskali všetky rezby.+   Podpálili tvoju svätyňu,+znesvätili svätostánok, ktorý nesie tvoje meno, zrovnali ho so zemou.   Oni aj ich potomkovia si povedali: „V tejto krajine spálime všetky miesta, kde sa uctieva Boh.“   Svoje znaky už nevidíme,nemáme už prorokova nikto z nás nevie, dokedy to potrvá. 10  Bože, dokedy sa nám budú nepriatelia posmievať?+ Budú urážať tvoje meno navždy?+ 11  Prečo odťahuješ svoju ruku, svoju pravicu?+ Prečo sa nečinne prizeráš a neskoncuješ s nimi? 12  Veď ty, Bože, si mojím Kráľom oddávna,ty zachraňuješ na celej zemi.+ 13  Rozbúril si more svojou silou,+morským obludám si porozbíjal hlavy. 14  Rozdrvil si hlavy leviatana,*dal si ho za pokrm obyvateľom púšte. 15  Dal si vytrysknúť prameňom a potokom,+vysušil si rieky, ktorých voda nevysychá.+ 16  Tebe patrí deň, aj noc ti patrí,ty si vytvoril svetlo* i slnko.+ 17  Vymedzil si všetky hranice zeme,+určil si striedanie leta a zimy.+ 18  Jehova, pamätaj na posmešky nepriateľov,ako ten bláznivý ľud uráža tvoje meno.+ 19  Nevydávaj svoju hrdličku napospas šelmám,nezabudni navždy na svoj trpiaci ľud. 20  Pamätaj na zmluvu, ktorú si s nami uzavrel,veď z každého temného kúta zeme číha násilie. 21  Nech sa zdrvený neodvracia plný sklamania,+nech ponížený a chudobný chváli tvoje meno.+ 22  Povstaň, Bože, a ujmi sa svojho súdneho sporu,pamätaj, ako ťa hlupáci urážajú deň čo deň.+ 23  Nezabudni na to, čo hovoria tvoji nepriatelia. Rev tvojich odporcov neustále stúpa nahor.

Poznámky pod čiarou

Dosl. „dymí“.
Dosl. „svoje zhromaždenie“.
Al. „Na tvojom mieste zhromaždenia“.
Al. „svetelné teleso“.