Kniha žalmov 69:1–36

  • Modlitba o záchranu

    • „Stravuje ma horlivosť za tvoj dom“ (9)

    • „Odpovedz mi rýchlo“ (17)

    • „Smäd mi uhášali octom“ (21)

Dirigentovi: na melódiu „Ľalie“. Dávidov žalm. 69  Zachráň ma, Bože, veď vody stúpajú a siahajú mi na život.+   Uviazol som v hlbokom bahne, strácam pôdu pod nohami.+ Dostal som sa do hlbokých vôda strháva ma silný prúd.+   Neustálym volaním som vyčerpaný,+môj hlas zachrípol. Oči mi pohasli, kým som čakal na svojho Boha.+   Tých, ktorí ma bez príčiny nenávidia,+je viac ako vlasov na mojej hlave. Tých, ktorí ma chcú odstrániť,mojich zradných nepriateľov,* je mnoho. Vymáhali odo mňa to, čo som neukradol.   Bože, ty poznáš moju nerozumnosť,nie je pred tebou skryté nič, čoho som sa dopustil.   Nech sa za mňa nemusia hanbiť tí, ktorí v teba dúfajú,Zvrchovaný Pane, Jehova vojsk. Nech tí, ktorí ťa hľadajú, nie sú mojou vinou pokorení,Bože Izraela.   Kvôli tebe znášam pohanu,+hanba mi prikrýva tvár.+   Moji bratia ma považujú za cudzieho,som cudzincom pre synov svojej matky.+   Stravuje ma horlivosť za tvoj dom+a urážky tých, ktorí urážajú teba, sa zniesli na mňa.+ 10  Keď som sa pokoroval a postil,*prinieslo mi to iba pohanu. 11  Keď som sa obliekol do vrecoviny,bol som im na smiech.* 12  Tí, ktorí sedia v mestskej bráne, ma ohovárajúa opilci si o mne spievajú. 13  Ale nech moja modlitba prenikne k tebe,Jehova, v priaznivom čase.+ Odpovedz mi a ukáž, že si verný záchranca, Bože,+veď tvoja verná láska je veľká. 14  Vytiahni ma z bahna,aby som sa neutopil. Osloboď ma od tých, čo ma nenávidia,i z hlbokých vôd.+ 15  Nech ma nestrhne dravý prúd+a nepohltí hlbina,nech sa nado mnou nezatvoria ústa jamy.*+ 16  Odpovedz mi, Jehova, veď tvoja verná láska je dobrá.+ Vo svojom veľkom milosrdenstve sa ku mne obráť+ 17  a neskrývaj tvár pred svojím služobníkom.+ Odpovedz mi rýchlo, lebo prežívam trápenie.+ 18  Priblíž sa ku mne a zachráň ma,*vykúp ma z rúk mojich nepriateľov. 19  Vieš, akú pohanu, hanbu a pokorenie musím znášať,+vidíš všetkých mojich nepriateľov. 20  Pohana mi zlomila srdce, moje rany sa nedajú vyliečiť.* Očakával som súcit, ale márne,+dúfal som, že ma niekto uteší, ale nikto sa nenašiel.+ 21  Za pokrm mi dali jed,*+smäd mi uhášali octom.+ 22  Ich stôl nech sa im stane pascoua ich blahobyt osídlom.+ 23  Nech sa im zatemnia oči, aby nevideli,a daj, aby sa im stále triasli nohy.* 24  Vylej na nich svoje rozhorčenie,nech ich zasiahne tvoj planúci hnev.+ 25  Nech spustne ich tábor*a v ich stanoch nech nikto nebýva.+ 26  Veď prenasledujú toho, koho si udrel,hovoria o bolesti tých, ktorých si ranil. 27  K ich vine pripočítaj ďalšiu vinua nepovažuj ich za spravodlivých. 28  Nech sú vymazaní z knihy živých*+a nech nie sú zapísaní medzi spravodlivých.+ 29  Ja som však strápený a plný bolesti.+ Zachráň ma, Bože, a ochraňuj ma. 30  Budem chváliť Božie meno piesňou,vyvyšovať ho budem s vďačnosťou. 31  To Jehovu poteší viac ako býk,ako mladý býk s rohmi a kopytami.+ 32  Mierni* to uvidia a budú mať radosť. Vám, ktorí hľadáte Boha, nech srdce pookreje. 33  Veď Jehova počúva chudobných+a nebude pohŕdať svojím ľudom v zajatí.+ 34  Nech ho chvália nebesia i zem,+moria a všetko, čo v nich žije. 35  Veď Boh zachráni Sion+a znovu vybuduje judské mestá. Jeho ľud sa tam usadí a krajina mu bude patriť. 36  Zdedia ju potomkovia jeho služobníkov+a budú v nej bývať tí, ktorí milujú jeho meno.+

Poznámky pod čiarou

Al. „ktorí sú bezdôvodne mojimi nepriateľmi“.
Al. možno „Keď som plakal a postil sa“.
Dosl. „stal som sa im príslovím“.
Al. „studne“.
Al. „Priblíž sa k mojej duši a vyžiadaj si ju späť“.
Al. „som na pokraji zúfalstva“.
Al. „jedovatú rastlinu“.
Dosl. „boky“.
Al. „ohradený tábor“.
Al. „z knihy života“.
Al. „Pokorní“.