Kniha žalmov 67:1–7

  • Všetky končiny zeme sa budú báť Boha

    • Božie cesty budú známe (2)

    • „Nech ťa chvália všetky národy!“ (35)

    • „Boh nás bude žehnať“ (6, 7)

Dirigentovi: sprevádzať na strunových nástrojoch. Žalm. Pieseň. 67  Prejavíš nám priazeň, Bože, a požehnáš nás,pohliadneš na nás s rozžiarenou tvárou,+ (sela)   aby boli tvoje cesty známe na celej zemi,+tvoje skutky záchrany medzi všetkými národmi.+   Nech ťa chvália národy, Bože,nech ťa chvália všetky národy!   Nech národy plesajú a radostne volajú,+veď ich budeš súdiť spravodlivo.+ Budeš viesť národy zeme. (sela)   Nech ťa chvália národy, Bože,nech ťa chvália všetky národy!   Zem prinesie úrodu,+Boh, náš Boh, nás bude žehnať.+   Boh nás bude žehnaťa všetky končiny zeme sa ho budú báť.*+

Poznámky pod čiarou

Al. „si ho budú ctiť“.