Kniha žalmov 66:1–20

  • Božia činnosť vzbudzuje bázeň

    • „Poďte a pozrite sa na Božie činy“ (5)

    • „Splním ti svoje slávnostné sľuby“ (13)

    • Boh vypočúva modlitby (18 – 20)

Dirigentovi. Žalm. Pieseň. 66  Jasaj a oslavuj Boha, celá zem.+   Piesňou chváľte jeho slávne meno,*vzdávajte mu slávu a chváľte ho.+   Povedzte Bohu: „Aké úžasné sú tvoje diela!+ Pre tvoju nesmiernu mocsa tvoji nepriatelia budú pred tebou krčiť.+   Celá zem sa ti bude klaňať,+bude ti spievať na chválu,piesňou bude chváliť tvoje meno.“+ (sela)   Poďte a pozrite sa na Božie činy,to, čo koná medzi ľudskými synmi, vzbudzuje bázeň.+   Premenil more na súš,+cez rieku prešli suchou nohou.+ Tam sme sa radovali z toho, čo pre nás urobil.+   Svojou mocou vládne večne,+svojím zrakom sleduje národy,+spurní nech sa nepovyšujú.+ (sela)   Chváľte nášho Boha, národy,+pozdvihnite hlas na jeho chválu.   On nás udržiava pri živote,+nedovolí, aby sme padli.*+ 10  Veď si nás preskúmal, Bože,+prečistil si nás, ako sa prečisťuje striebro. 11  Vohnal si nás do loveckej siete,zaťažil si nás* zdrvujúcim bremenom. 12  Dovolil si, aby po nás šliapal* obyčajný človek,prešli sme ohňom i vodou,ale potom si nás priviedol na miesto odpočinku. 13  Vojdem do tvojho domu s úplnými zápalnými obeťami,+splním ti svoje slávnostné sľuby,+ 14  tie, ktoré sľúbili moje pery+a vyslovili moje ústa, keď som bol v tiesni. 15  Predložím ti zápalnú obeť z vykŕmených zvierata nechám stúpať dym z obetných baranov,prinesiem ti býky i capy. (sela) 16  Poďte a počúvajte všetci, ktorí sa bojíte Boha,porozprávam vám, čo pre mňa urobil.+ 17  Volal som k nemu svojimi ústamia oslavoval som ho svojím jazykom. 18  Keby som v srdci ukrýval niečo zlé,Jehova by ma nevypočul.+ 19  Ale Boh ma vypočul,+venoval pozornosť mojej modlitbe.+ 20  Nech je chválený Boh, ktorý neodmietol moju modlitbua neodoprel mi svoju vernú lásku.

Poznámky pod čiarou

Al. „Hrajte jeho slávnemu menu“.
Al. „aby sa nám pokĺzla noha“.
Dosl. „naše boky“.
Dosl. „jazdil“.