Kniha žalmov 65:1–13

  • Boh sa stará o zem

    • „Ty vypočúvaš modlitby“ (2)

    • „Šťastný je človek, ktorého si vyvolíš“ (4)

    • Hojnosť Božej dobroty (11)

Dirigentovi. Dávidov žalm. Pieseň. 65  Tebe, Bože, zaznie na Sione+ chvála,splníme slávnostné sľuby, ktoré sme ti dali.+   Ty vypočúvaš modlitby, k tebe prídu ľudia každého druhu.*+   Moje hriechy ma premohli,+ale ty odpúšťaš* naše previnenia.+   Šťastný je človek, ktorého si vyvolíš a pozveš ho,aby býval na tvojich nádvoriach.+ Nasýtime sa dobrom tvojho domu,+tvojho svätého chrámu.*+   Odpovieš nám obdivuhodnými a spravodlivými skutkami,+Bože, náš Záchranca. Si nádejou ľudí celej zeme+i tých v morských diaľavách.   Upevňuješ* vrchy svojou silou,tvoja moc je nezmerná.+   Utišuješ* burácanie morí,+hukot ich vĺn i hluk národov.+   Obyvatelia vzdialených území budú žasnúť nad tvojimi skutkami,*+vďaka tebe budú ľudia od východu po západ radostne volať.   Staráš sa o zem,hojne ju zúrodňuješ* a zahŕňaš ju bohatstvom.+ Potoky napĺňaš vodami,dávaš ľuďom obilie.+ Tak si pripravil zem. 10  Zvlažuješ jej brázdy, zarovnávaš jej zoranú pôdu,zmäkčuješ ju dažďom, žehnáš, čo v nej klíči.+ 11  Korunuješ rok svojou dobrotou,všade, kde len prejdeš, je hojnosť.*+ 12  Pastviny v pustatine sa zelenajú,*+kopce sa ozývajú radosťou.+ 13  Lúky sa zdobia stádami,údolia sa vlnia obilím.+ Po celej zemi znejú radostné výkriky a spev.+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „tela“.
Dosl. „prikrývaš“.
Al. „tvojej svätyne“.
Dosl. „Upevňuje“.
Dosl. „Utišuje“.
Dosl. „znameniami“.
Dosl. „spôsobuješ, aby pretekala“.
Dosl. „tvoje šľapaje kvapkajú tučnotou“.
Dosl. „kvapkajú“.