Kniha žalmov 60:1–12

  • Boh si podmaňuje nepriateľov

    • „Od ľudí nemôžeme čakať záchranu“ (11)

    • „Boh nám dá silu“ (12)

Dirigentovi: na melódiu „Ľalia svedectva“. Dávidov žalm. Michtam.* Na poučenie. Keď bojoval s vojskom Aram-Naharajimu a Aram-Cóby a Joáb sa vrátil a v Soľnom údolí zabil 12 000 Edomcov.+ 60  Bože, zavrhol si nás, prelomil si našu obranu.+ Nahneval si sa na nás, ale teraz nás prijmi späť.   Zatriasol si zemou a rozštiepil si ju. Zaceľ jej trhliny, lebo sa rúca.   Svojmu ľudu si dal okúsiť útrapy,dal si nám piť víno, po ktorom sa tackáme.+   Daj* znamenie tým, ktorí sa ťa boja,aby mohli ujsť pred lukom. (sela)   Vysloboď nás svojou pravicou a odpovedz nám,aby boli zachránení tí, ktorých miluješ.+   Boh prehovoril vo svojej svätosti:* „S radosťou rozdelím Sichem na dedičné podiely,+rozmeriam údolie Sukkót.+   Gileád je môj, aj Manašše,+Efraim je mojou prilbou*a Júda mojou veliteľskou palicou.+   Moáb je pre mňa nádobou, v ktorej sa umyjem,+na Edom hodím svoj sandál+a nad Filištíncami víťazne zakričím.“+   Kto ma privedie do obľahnutého* mesta? Kto ma zavedie do Edomu?+ 10  Kto iný než ty, Bože, ktorý si na nás zanevrel,ty, náš Bože, ktorý už s nami netiahneš do boja?+ 11  Sme v tiesni, pomôž nám,veď od ľudí nemôžeme čakať záchranu.+ 12  Boh nám dá silu+a rozdupe našich nepriateľov.+

Poznámky pod čiarou

Al. možno „Dal si“.
Al. možno „zo svojho svätého miesta“.
Dosl. „pevnosťou“.
Al. možno „do opevneného“.