Kniha žalmov 49:1–20

  • Spoliehať sa na bohatstvo je hlúpe

    • Človek nemôže vykúpiť druhého človeka (7, 8)

    • Boh dokáže vykúpiť z hrobu (15)

    • Majetok nezachráni človeka pred smrťou (16, 17)

Dirigentovi. Žalm Kórachových synov.+ 49  Počúvajte, všetky národy,dávajte pozor, všetci obyvatelia sveta,*   obyčajní aj významní,*bohatí i chudobní.   Moje ústa vyrieknu múdre slováa úvahy môjho srdca+ budú rozumné.   Vypočujem si prísloviea v sprievode harfy vysvetlím svoju hádanku.   Prečo by som sa mal báť v ťažkých časoch,+keď ma obklopuje zlo* mojich nepriateľov?   Nikto z tých, ktorí sa spoliehajú na majetok+a chvália sa svojím veľkým bohatstvom,+   nemôže nijako vykúpiť brata,nemôže dať zaňho Bohu výkupné+   (cena za vykúpenie ľudského života je taká vysoká,že ju nikdy nebudú môcť zaplatiť),   aby žil navždy a nevidel hrob.*+ 10  Každý vidí, že aj múdri zomierajú,rovnako hynú hlupáci a nerozumní+a svoj majetok zanechávajú iným.+ 11  Vo vnútri túžia po tom, aby ich domy pretrvali navždy,ich stany z generácie na generáciu. Svoje pozemky pomenovali po sebe. 12  Ale človek, hoci by bol vážený, tu nezostane,+je na tom ako zvieratá, ktoré hynú.+ 13  Tak dopadnú hlupáci+a ich nasledovníci, ktorým sa páčia ich reči. (sela) 14  Sú odsúdení do hrobu,* tak ako ovce, ktoré čaká zabitie. Ich pastierom bude smrť,a keď nastane ráno, budú nad nimi vládnuť čestní ľudia.+ Nezostane po nich ani stopy,+ich príbytkom nebude palác, ale hrob.*+ 15  No mňa Boh vykúpi z moci* hrobu,*+ujme sa ma. (sela) 16  Neznepokojuj sa, keď niekto bohatnea jeho dom je čoraz prepychovejší, 17  lebo keď zomrie, nič si so sebou nevezme,+jeho majetok nezostúpi s ním.+ 18  Hoci si počas svojho života blahoželá+(ľudia chvália človeka, keď sa mu darí),+ 19  nakoniec sa pripojí k svojim mŕtvym predkom,ktorí už nikdy neuvidia svetlo. 20  Človek, ktorý tomu nerozumie, aj keby bol vážený,+je na tom ako zvieratá, ktoré hynú.

Poznámky pod čiarou

Al. „tohto systému vecí; tohto veku“. Pozri Slovník pojmov.
Dosl. „synovia ľudstva i synovia muža“.
Dosl. „previnenie“.
Dosl. „jamu“.
Al. „do šeolu“, čiže do obrazného hrobu ľudstva. Pozri Slovník pojmov.
Al. „šeol“, čiže obrazný hrob ľudstva. Pozri Slovník pojmov.
Dosl. „z ruky“.
Al. „šeolu“, čiže obrazného hrobu ľudstva. Pozri Slovník pojmov.