Kniha žalmov 47:1–9

  • Boh je Kráľom nad celou zemou

    • Jehova vzbudzuje bázeň (2)

    • „Spievajte chvály Bohu“ (6, 7)

Dirigentovi. Žalm Kórachových synov.+ 47  Tlieskajte, všetky národy. Víťazoslávne kričte, radostne volajte k Bohu.   Veď Jehova, Najvyšší, vzbudzuje bázeň,+on je veľký Kráľ celej zeme.+   Podmaňuje nám národy,kladie nám ich k nohám.+   Vyberá nám dedičstvo,+jeho milovaný Jakob je naň hrdý.+ (sela)   Boh vystúpil hore za veľkého jasotu,Jehova vystúpil za zvuku rohu.*   Spievajte chvály* Bohu, chváľte ho spevom. Spievajte na chválu nášmu Kráľovi, chváľte ho spevom.   Veď Boh je Kráľom celej zeme,+spievajte mu chvály a konajte s porozumením.   Boh sa stal Kráľom nad národmi,+Boh sedí na svojom svätom tróne.   Vodcovia národov sa zhromaždilis ľudom Abrahámovho Boha. Veď vládcovia* zeme patria Bohu. On je veľmi vyvýšený.+

Poznámky pod čiarou

Al. „baranieho rohu; trúbky“.
Al. „Hrajte“.
Dosl. „štíty“.