Kniha žalmov 45:1–17

  • Svadba pomazaného kráľa

    • Hovorí prívetivé slová (2)

    • „Boh je tvojím trónom po celú večnosť“ (6)

    • Kráľ zatúži po nevestinej kráse (11)

    • Synovia ustanovení za kniežatá po celej zemi (16)

Dirigentovi: na melódiu „Ľalie“. Maskil* Kórachových synov.+ Ľúbostná pieseň. 45  Moje srdce rozochvela radostná správa. Hovorím: „Moja pieseň je* o kráľovi.“+ Nech je môj jazyk perom*+ zručného pisára.*+   Si najkrajší z ľudských synov,z tvojich pier plynú láskavé slová,+preto ťa Boh bude žehnať naveky.+   Opáš sa mečom,+ statočný bojovník,+zahaľ sa dôstojnosťou a nádherou.+   Vo svojej vznešenosti napreduj k víťazstvu.*+ Cválaj v boji za pokorných, za pravdu a spravodlivosť+a tvoja pravica vykoná* skutky vzbudzujúce bázeň.   Kráľu, tvoje šípy sú ostré, prebodávajú srdce tvojich nepriateľov,+zrážajú pred tebou národy.+   Boh je tvojím trónom po celú večnosť+a žezlo tvojho kráľovstva je žezlom spravodlivosti.+   Miloval si spravodlivosť+ a nenávidel si zlo,+preto ťa Boh, tvoj Boh, pomazal+ olejom a doprial ti väčšiu radosť+ ako tvojim spoločníkom.   Všetky tvoje odevy voňajú myrhou, aloou a kasiou,*rozveseľuje ťa hudba lýr,* nesúca sa z veľkolepého paláca zdobeného slonovinou.   Medzi tvojimi váženými dámami sú kráľovské dcéry. Po tvojej pravici sa postavila kráľovná, skrášlená zlatom z Ofiru.+ 10  Počúvaj, dcéra, dávaj pozor a zbystri sluch,zabudni na svoj ľud a na dom svojho otca. 11  Kráľ zatúži po tvojej kráse. On je tvojím pánom,pokloň sa mu. 12  Aj Týrčania* prídu s darom,najbohatší z ľudu sa budú uchádzať o tvoju priazeň.* 13  Kráľovská dcéra v celej svojej nádhere čaká vnútri paláca,*jej šaty sú pretkávané* zlatom. 14  V prekrásnych šatách ju privedú ku kráľovi,jej panenské družky ju budú nasledovať a aj ony prídu k nemu. 15  Sprevádzané radostným jasaním,vstúpia do kráľovského paláca. 16  Miesto tvojich predkov zaujmú tvoji synovia,ustanovíš ich za kniežatá po celej zemi.+ 17  Všetkým budúcim generáciám budem hovoriť o tvojom mene,+aby ťa národy chválili po celú večnosť.

Poznámky pod čiarou

Dosl. „Moje diela sú“.
Dosl. „rydlom“.
Al. „odpisovača“.
Al. „k úspechu“.
Dosl. „ťa naučí“.
Korenina podobná škorici.
Al. „strunových nástrojov“.
Dosl. „dcéra Týru“.
Al. „budú obmäkčovať tvoju tvár“.
Dosl. „vnútri“.
Dosl. „lemované“.