Kniha žalmov 44:1–26

  • Modlitba o pomoc

    • „Ty si nás zachránil“ (7)

    • „Považujú nás za ovce na zabitie“ (22)

    • „Vstaň a pomôž nám!“ (26)

Dirigentovi. Maskil* Kórachových synov.+ 44  Bože, na vlastné uši sme počuli,ako nám naši predkovia rozprávali o tvojich skutkoch,+o tom, čo si vykonal za ich čias,za dávnych dní.   Svojou rukou si vyhnal národy,+rozdrvil si ich a vyhnal,+a na ich miesto si priviedol našich predkov.+   Nie vlastným mečom dobyli krajinu+a nie vlastnou rukou zvíťazili.+ Urobila to tvoja pravica a tvoje rameno+ a svetlo tvojej priazne,*lebo si ich miloval.+   Bože, ty si môj Kráľ.+ Prikáž, nech Jakob dosiahne úplné víťazstvo.*   Tvojou mocou zaženieme svojich protivníkov,+v tvojom mene pošliapeme tých, čo nám odporujú.+   Veď sa nespolieham na svoj luk,môj meč ma nezachráni.+   Ty si nás zachránil pred našimi protivníkmi,+ty si zahanbil tých, čo nás nenávidia.   Bože, budeme ťa chváliť celý deňa po celú večnosť budeme oslavovať tvoje meno. (sela)   Ale teraz si nás odvrhol a pokorila nevychádzaš do boja s našimi vojskami. 10  Nútiš nás ustupovať pred protivníkmi+a naši nepriatelia nás olupujú. 11  Vydávaš nás ako ovce na zabitie,rozohnal si nás medzi národy.+ 12  Predávaš svoj ľud skoro zadarmo,+nemáš z toho* žiadny zisk. 13  Zahanbuješ nás pred našimi susedmi,všetci v okolí sa nám vysmievajú a potupujú nás. 14  Robíš nás terčom posmechu* pre národy,+pohŕdavo nad nami krútia hlavou. 15  Celý deň chodím pokorenýa premáha ma pocit hanby, 16  keď počujem ich posmešky a urážky,keď vidím, ako sa mi nepriateľ mstí. 17  To všetko nás postihlo, ale my sme na teba nezabudlia neporušili sme tvoju zmluvu.+ 18  Naše srdce sa od teba neodvrátiloa naše kroky nezišli z tvojej cesty. 19  Ale ty si nás rozdrvil a nechal šakalom,zahalil si nás hlbokou tmou. 20  Keby sme zabudli na meno svojho Bohaalebo spínali ruky k cudziemu bohu, 21  či by na to Boh neprišiel? Veď on pozná tajomstvá v našom srdci.+ 22  Pre teba nám denne hrozí smrť,považujú nás za ovce na zabitie.+ 23  Vstaň, Jehova! Prečo spíš?+ Prebuď sa! Nezavrhuj nás naveky.+ 24  Prečo skrývaš svoju tvár? Prečo zabúdaš na naše trápenie a útlak? 25  Veď sme boli zrazení do prachu,sme pritlačení k zemi.+ 26  Vstaň a pomôž nám!+ Zachráň* nás, veď tvoja láska je verná.+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „tváre“.
Al.: „Dopraj Jakobovi veľkolepú záchranu.“
Al. „z ceny za nich“.
Dosl. „príslovím“.
Al. „Vykúp“.