Kniha žalmov 40:1–17

  • Vzdávanie vďaky Bohu, ktorého nemožno s nikým porovnať

    • Božie skutky sa nedajú spočítať (5)

    • Obete nie sú pre Boha najdôležitejšie (6)

    • „Robí mi radosť konať tvoju vôľu“ (8)

Dirigentovi. Dávidov žalm. 40  Úprimne som dúfal v* Jehovua on mi venoval pozornosť* a vypočul moje volanie o pomoc.+   Vyviedol ma z jamy, v ktorej hučala voda,z klzkého bahna. Postavil ma na skalua dal mi pevnú pôdu pod nohami.   Do úst mi vložil novú pieseň,+chválospev nášmu Bohu. Mnohí to budú sledovať s bázňoua s dôverou sa obrátia na Jehovu.   Šťastný je človek, ktorý dôveruje Jehovovia nespolieha sa na spurných ľudí ani na klamárov.*   Vykonal si toľko obdivuhodných skutkov,Jehova, môj Bože,a naplnil si mnoho svojich zámerov s nami.+ Nikto sa ti nevyrovná.+ Keby som o všetkých mal hlásať a hovoriť,nedokázal by som to, je ich viac, ako sa dá spočítať.+   Po obeti a obetnom dare si netúžil,*+ale otvoril si mi uši, aby som ťa počúval.+ Zápalné obete a obete za hriech si nežiadal.+   A tak som povedal: „Tu som, prichádzam. Píše sa o mne vo zvitku.*+   Robí mi radosť konať* tvoju vôľu, môj Bože,+a tvoj zákon nosím v srdci.+   Vo veľkom zbore oznamujem dobrú správu o spravodlivosti.+ Nebránim svojim ústam hovoriť,+Jehova, ty to vieš. 10  Tvoju spravodlivosť neskrývam v srdci,zvestujem o tvojej vernosti a záchrane. Nezatajujem tvoju vernú lásku a pravdu vo veľkom zbore.“+ 11  Jehova, neodopieraj mi svoje milosrdenstvo. Nech ma chráni tvoja verná láska a pravda.+ 12  Obklopuje ma toľko ťažkostí, že sa nedajú spočítať.+ Doľahlo na mňa toľko mojich previnení, že ani nevidím, kam idem.+ Je ich viac, než mám vlasov na hlave,prišiel som o všetku odvahu.* 13  Jehova, prosím, zachráň ma!+ Jehova, ponáhľaj sa mi na pomoc!+ 14  Nech sú všetci, čo ma chcú pripraviť o život,zahanbení a pokorení. Nech sa dajú s hanbou na ústuptí, čo sa tešia z môjho nešťastia. 15  Nech tí, ktorí sa mi posmievajú,zmeravejú od hanby, 16  ale tí, čo ťa hľadajú,+nech sa z teba tešia a radujú.+ Nech tí, ktorí obdivujú tvoj spôsob záchrany, neustále volajú: „Nech je Jehova chválený!“+ 17  Ja som však bezmocný a chudobný. Jehova, prosím, mysli na mňa! Ty si môj pomocník a osloboditeľ.+ Môj Bože, neoneskor sa!+

Poznámky pod čiarou

Al. „Trpezlivo som čakal na“.
Dosl. „sa ku mne naklonil“.
Al. „na tých, čo sa uchyľujú k podvodu“.
Al. „Obeť a obetný dar ťa netešili“.
Dosl. „vo zvitku knihy“.
Al. „Túžim konať“.
Dosl. „o srdce“.