Kniha žalmov 33:1–22

  • Chvála Stvoriteľa

    • „Spievajte mu novú pieseň“ (3)

    • Za stvorením je Jehovovo slovo a duch (6)

    • „Šťastný je národ, ktorého Bohom je Jehova“ (12)

    • Jehovove oči dávajú pozor na verných (18)

33  Spravodliví, plesajte nad všetkým, čo urobil Jehova.+ Je správne, aby ho čestní chválili.   Ďakujte Jehovovi hrou na harfe,chváľte ho spevom za sprievodu* lýry.*   Spievajte mu novú pieseň,+majstrovsky rozozvučte struny za radostného pokriku.   Veď Jehovovo slovo je pravdivé,+všetko jeho konanie svedčí o jeho dôveryhodnosti.   Jehova miluje spravodlivosť a právo,+jeho verná láska napĺňa zem.+   Jehovovým slovom boli vytvorené nebesia+a duchom* jeho úst všetko, čo je v nich.*   Morské vody zadržiava akoby hrádzou,+rozbúrené vody zhromažďuje do zásobární.   Nech sa celá zem bojí Jehovu,+všetci obyvatelia zeme nech majú pred ním bázeň.   Veď on povedal a stalo sa to,+na jeho príkaz sa všetko objavilo.+ 10  Jehova zmaril úklady národov,+prekazil ľudské plány.*+ 11  Ale Jehovove zámery budú platiť naveky,+úmysly jeho srdca pretrvajú z generácie na generáciu. 12  Šťastný je národ, ktorého Bohom je Jehova,+ľud, ktorý si vybral za svoj.+ 13  Jehova hľadí z neba,vidí každého človeka.+ 14  Z miesta, kde býva,pozoruje obyvateľov zeme. 15  To on utvára srdcia všetkých,skúma všetky ich skutky.+ 16  Kráľa nezachráni veľké vojsko+ani siláka jeho veľká sila.+ 17  Márna je nádej, že kôň prinesie záchranu,*+jeho veľká sila nezaručí únik. 18  Jehovove oči dávajú pozor na tých, čo sa ho boja,+na tých, čo dúfajú v jeho vernú lásku, 19  aby ich zachránil pred smrťoua zachoval nažive v čase hladu.+ 20  My čakáme na Jehovu,on je naším pomocníkom a štítom.+ 21  Z neho sa raduje naše srdce,veď sa spoliehame na jeho sväté meno.+ 22  Jehova, daj, nech cítime tvoju vernú lásku,+kým na teba čakáme.+

Poznámky pod čiarou

Al. „hrajte mu na“.
Al. „desaťstrunového nástroja“.
Al. „dychom“.
Dosl. „všetko ich vojsko“.
Al. „úmysly“.
Al. „víťazstvo“.