Kniha žalmov 28:1–9

  • Žalmistova modlitba je vypočutá

    • „Jehova je moja sila a môj štít“ (7)

Dávidov žalm. 28  K tebe volám, Jehova, moja Skala,+počúvaj ma, prosím. Ak mi neodpovieš,budem sa podobať tým, ktorí zostupujú do jamy.*+   Počúvaj moje úpenlivé prosby, keď k tebe volám o pomoc,keď dvíham ruky k najvnútornejšej miestnosti tvojej svätyne.+   Neodvádzaj ma na potrestanie so skazenými, s tými, ktorí páchajú zlo.+ S blížnymi hovoria o pokoji, ale srdce majú plné zloby.+   Odplať im za ich skutky,+za ich zlé počínanie. Odplať im za to, čo urobili,za všetko, čo napáchali,+   lebo si nevšímajú Jehovove činy+ani diela jeho rúk.+ Zničí ich a neobnoví.   Chvála Jehovovi,lebo počul moje úpenlivé prosby o pomoc.   Jehova je moja sila+ a môj štít,+zo srdca mu dôverujem.+ Pomohol mi a moje srdce plesá,budem ho za to chváliť svojou piesňou.   Jehova je silou svojho ľudu,je pevnosťou, prináša svojmu pomazanému veľkú záchranu.+   Zachráň svoj ľud a požehnaj tých, čo ti patria.+ Buď ich pastierom a nes ich v náručí po celú večnosť.+

Poznámky pod čiarou

Al. „do hrobu“.