Kniha žalmov 27:1–14

  • Jehova je pevnosť nášho života

    • Vďačnosť za Boží chrám (4)

    • Jehova sa o nás zaujíma, aj keď nás opustia rodičia (10)

    • „Dúfaj v Jehovu“ (14)

Dávidov žalm. 27  Jehova je moje svetlo+ a moja záchrana. Koho sa budem báť?+ Jehova je pevnosť môjho života.+ Z koho budem mať hrôzu?   Zaútočili na mňa zlí, aby ma pohltili,+no práve oni, moji protivníci a nepriatelia, sa potkli a padli.   Aj keby sa proti mne utáborilo vojsko,moje srdce sa nezľakne.+ Aj keby proti mne nepriatelia vytiahli do vojny,budem sa spoliehať na Boha.   O jedno som prosil Jehovu,po jednej veci túžim: aby som mohol bývať v Jehovovom dome po celý život,+nadchýnať sa Jehovovou dobrotoua s vďakou sa pozerať* na jeho chrám.*+   On ma skryje vo svojom úkryte, keď nastanú ťažké časy,+schová ma na tajnom mieste, vo svojom stane,+postaví ma vysoko na skalu.+   Teraz dvíham hlavu nad svojich nepriateľov, ktorí ma obklopujú. S radostným volaním prinesiem obete v jeho stane,budem spievať chvály* Jehovovi.   Jehova, počúvaj ma, keď volám,+zľutuj sa nado mnou a vypočuj ma.+   Moje srdce mi pripomína tvoj príkaz: „Snažte sa získať moju priazeň.“* Jehova, budem sa snažiť získať tvoju priazeň.+   Neskrývaj predo mnou svoju tvár,+neodvracaj sa v hneve od svojho služobníka. Ty si môj pomocník.+ Nezavrhuj ma a neopúšťaj ma, Bože mojej záchrany. 10  Aj keby ma opustil vlastný otec a vlastná matka,+ujme sa ma Jehova.+ 11  Jehova, poučuj ma o svojej ceste,+veď ma správnym chodníkom, aby mi neublížili moji nepriatelia. 12  Nevydávaj ma mojim protivníkom.+ Povstali proti mne falošní svedkovia+a vyhrážajú sa mi násilím. 13  Čo by so mnou bolo, keby som neveril,*že ešte za svojho života zakúsim, aký je Jehova dobrý?!+ 14  Dúfaj v Jehovu.+ Buď odvážny a silný.*+ Dúfaj v Jehovu.

Poznámky pod čiarou

Al. „a rozjímať pri pohľade“.
Al. „svätyňu“.
Al. „hrať“.
Dosl. „nájsť moju tvár“.
Al. možno „Som si istý“.
Al. „a nech je tvoje srdce nezlomné“.