Kniha žalmov 22:1–31

  • Zúfalstvo sa mení na chválu

    • „Bože môj, prečo si ma opustil?“ (1)

    • „O môj odev hádžu lós“ (18)

    • Chvála Boha v zbore (22, 25)

    • Celá zem bude uctievať Boha (27)

Dirigentovi: na melódiu „Laň úsvitu“.* Dávidov žalm. 22  Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?+ Prečo si tak ďaleko a nezachraňuješ ma? Prečo nepočuješ, keď kričím v mukách?+   Bože môj, volám vo dne a ty neodpovedáš,+volám aj v noci a neviem sa utíšiť.   Ale ty si svätý,+obklopený* chválami znejúcimi z Izraela.   Na teba sa spoliehali naši otcovia,+dôverovali ti a ty si ich vyslobodzoval.+   K tebe volali a boli zachránení,tebe dôverovali a nesklamali sa.*+   Ale ja som červ, nie človek,ľudia mnou opovrhujú, národ mnou pohŕda.+   Všetci, ktorí ma vidia, sa mi posmievajú,+uškŕňajú sa, krútia hlavou a hovoria:+   „Spoliehal sa na Jehovu. Nech ho teraz vyslobodí! Nech ho zachráni, keď ho má tak rád!“+   Ty si ma vyviedol z lona,+ty si mi doprial pocit bezpečia v matkinom náručí.* 10  Tebe ma zverili,* keď som prišiel na svet,si mojím Bohom, odkedy som sa narodil. 11  Nebuď odo mňa ďaleko, lebo ma obklopuje nešťastie+a okrem teba nemám nikoho, kto by mi pomohol.+ 12  Nepriatelia ma obkľučujú ako stádo mladých býkov,+obkolesujú ma ako silné bášanské býky.+ 13  Otvárajú si na mňa tlamu,+sú ako revúci lev, ktorý trhá korisť na kusy.+ 14  Som vyliaty ako voda,všetky kosti mám vykĺbené. Moje srdce je ako vosk,+roztápa sa mi v hrudi.+ 15  Moja sila vyschla ako hlinený črep,+jazyk sa mi lepí na podnebie,+odvádzaš ma do prachu smrti.+ 16  Nepriatelia ma obklopujú ako psy,+obkľučujú ma ako banda zločincov,+ako lev chniapu po mojich rukách a nohách.+ 17  Môžem spočítať všetky svoje kosti.+ Oni sa prizerajú, nespúšťajú zo mňa oči. 18  Rozdeľujú si medzi sebou moje rúcho a o môj odev hádžu lós.+ 19  Ale ty, Jehova, nebuď odo mňa ďaleko.+ Ty si moja sila, ponáhľaj sa mi na pomoc!+ 20  Zachráň ma pred mečom,vysloboď môj vzácny život* z pazúrov* psov.+ 21  Zachráň ma z tlamy leva+ a pred rohmi divých býkov. Vypočuj ma a zachráň ma. 22  Budem oznamovať tvoje meno svojim bratom,+uprostred zboru ťa budem chváliť.+ 23  Vy, ktorí sa bojíte Jehovu, chváľte ho! Všetci potomkovia* Jakoba, oslavujte ho!+ Všetci potomkovia* Izraela, stojte pred ním v posvätnej úcte! 24  Neopovrhoval utláčaným, keď videl, že trpí,* ani sa ho nestránil,+neskrýval pred ním svoju tvár.+ Keď k nemu volal o pomoc, vypočul ho.+ 25  Budem ťa chváliť vo veľkom zbore,+splním svoje slávnostné sľuby pred tými, ktorí sa ťa boja. 26  Mierni* budú jesť a nasýtia sa,+tí, ktorí hľadajú Jehovu, ho budú chváliť.+ Kiež žijete* večne. 27  Všetky končiny zeme si spomenú a vrátia sa k Jehovovi. Všetky rody národov sa ti budú klaňať.+ 28  Lebo Jehova je kráľom,+on vládne nad národmi. 29  Všetci bohatí* na zemi budú jesť a klaňať sa,pokľaknú pred ním všetci, čo sa vracajú do prachu. Nikto z nich si nemôže zachovať život. 30  Ich potomkovia* budú slúžiť Jehovovi,budúca generácia o ňom bude počuť. 31  Prídu a budú hovoriť o jeho spravodlivosti. Ľudu, ktorý sa ešte len narodí, budú rozprávať, čo urobil.

Poznámky pod čiarou

Možno ide o pieseň alebo hudobný štýl.
Al. „tróniš medzi; tróniš na“.
Al. „neboli zahanbení“.
Al. „na matkiných prsiach“.
Dosl. „Na teba ma uvrhli“.
Dosl. „moju jedinú“, čo sa vzťahuje na jeho dušu, čiže život.
Dosl. „z ruky“.
Dosl. „Všetko semeno“.
Dosl. „Všetko semeno“.
Dosl. „trápením utrápeného“.
Al. „Pokorní“.
Dosl. „vaše srdce žije“.
Dosl. „tuční“.
Dosl. „semeno“.