Kniha žalmov 2:1–12

  • Jehova a jeho pomazaný

    • Jehova sa vysmieva národom (4)

    • Jehova ustanovuje kráľa (6)

    • „Majte v úcte syna“ (12)

2  Prečo sa národy búriaa ľudia vymýšľajú márne plány?*+   Králi zeme povstávajúa urodzení muži spájajú sily*+proti Jehovovi a jeho pomazanému.*+   Hovoria: „Strhnime ich putá,zhoďme zo seba ich povrazy!“   Ten, ktorý sedí na tróne v nebi, sa bude smiať,Jehova sa im vysmeje.   Prehovorí k nim vo svojom hneve,svojím prudkým hnevom ich vydesí,   keď povie: „Ja som ustanovil svojho kráľa+na Sione,+ na svojom svätom vrchu.“   Oznamujem, čo vyhlásil Jehova. Povedal mi: „Ty si môj syn,+dnes som sa stal tvojím otcom.+   Požiadaj ma a dám ti národy do dedičstva,dám ti celú zem do vlastníctva.+   Rozbiješ ich železným žezlom,+roztrieskaš ich ako hlinenú nádobu.“+ 10  A tak, králi, buďte rozumní,dajte si povedať,* sudcovia zeme. 11  Slúžte Jehovovi s bázňoua radujte sa s posvätnou úctou. 12  Majte v úcte* syna,+ aby sa Boh* nenahnevala aby ste nezahynuli,*+lebo jeho hnev vzplanie rýchlo. Šťastní sú všetci, ktorí uňho hľadajú útočisko.

Poznámky pod čiarou

Al. „mrmlú nadarmo“.
Al. „sa spolu radia“.
Al. „Kristovi“.
Al. „počúvajte výstrahu“.
Dosl. „Bozkávajte“.
Dosl. „on“.
Dosl. „ste sa nepominuli z cesty“.