Kniha žalmov 19:1–14

  • O Bohu svedčí stvorenie a jeho zákon

    • „Nebesia oznamujú Božiu slávu“ (1)

    • Jehovov dokonalý zákon vlieva silu (7)

    • Hriechy, ktoré si neuvedomujeme (12)

Dirigentovi. Dávidov žalm. 19  Nebesia oznamujú Božiu slávu,+hovoria* o diele jeho rúk.+   Deň za dňom prekypujú slovami,noc za nocou zjavujú poznanie.   Prihovárajú sa nie rečou, nie slovami,ich hlas nepočuť.   Ich svedectvo* sa nesie po celej zemi,ich posolstvo do najvzdialenejších končín zeme.*+ V nebesiach Boh postavil stan slnku   a ono vychádza ako ženích zo svadobnej izby,raduje sa ako silný muž bežiaci po svojej dráhe.   Na jednom konci nebies vychádzaa oblúkom sa uberá k druhému,+pred jeho žiarou sa nič neskryje.   Jehovov zákon je dokonalý,+ vlieva nové sily.+ Jehovove pripomienky sú spoľahlivé,+ neskúsených robia múdrymi.+   Jehovove nariadenia sú spravodlivé, napĺňajú srdce radosťou.+ Jehovove prikázania sú čisté, otvárajú* oči.+   Bázeň pred Jehovom+ je rýdza, potrvá navždy. Jehovove súdy sú pravdivé, sú úplne spravodlivé.+ 10  Sú vzácnejšie ako zlato,ako množstvo rýdzeho zlata,+a sladšie ako med tečúci z plástov.+ 11  Pre tvojho služobníka sú varovaním,+kto ich dodržiava, získa veľkú odmenu.+ 12  Kto vie o všetkých svojich chybách?+ Očisti ma od hriechov, ktoré si neuvedomujem. 13  Chráň ma pred opovážlivosťou,+nech ma neovládne.+ Potom budem bezúhonný,+nebudem vinný z ťažkých hriechov.* 14  Nech sú ti príjemné moje slová a rozjímanie môjho srdca,+Jehova, moja Skala+ a môj Vykupiteľ.+

Poznámky pod čiarou

Al. „priestor hovorí“.
Al. „zvuk“, al. možno „meracia šnúra“.
Al. „obývanej; úrodnej zeme“.
Al. „rozjasňujú“.
Al. „z mnohých previnení“.