Kniha žalmov 18:1–50

  • Chvála Boha za jeho skutky záchrany

    • „Jehova je moja skala“ (2)

    • Jehova je verný voči verným (25)

    • Božia cesta je dokonalá (30)

    • „Tvoja pokora ma robí veľkým“ (35)

Dirigentovi. Od Jehovovho služobníka Dávida, ktorý spieval túto pieseň Jehovovi, keď ho Jehova oslobodil z rúk všetkých nepriateľov a z rúk Saula:+ 18  Vrúcne ťa milujem, Jehova, moja sila.+   Jehova je moja skala a moja pevnosť, môj osloboditeľ.+ Môj Boh je moja skala,+ uňho nachádzam útočisko,on je môj štít a mocný záchranca,* môj bezpečný úkryt.*+   Volám k Jehovovi, k tomu, ktorý si zaslúži chválu,a budem zachránený pred svojimi nepriateľmi.+   Spútali ma povrazy smrti,+vydesili ma prívaly ničomníkov.+   Ovinuli ma povrazy hrobu,*zovreli ma osídla smrti.+   V úzkosti som vzýval Jehovu,volal som o pomoc k svojmu Bohu. Zo svojho chrámu počul môj hlas+a moje volanie o pomoc doľahlo k jeho ušiam.+   Zem sa zachvela a zatriasla,+základy vrchov sa rozkolísalia zmietali sa sem a tam, lebo sa rozhneval.+   Z nozdier sa mu valil dym,z úst mu šľahal stravujúci oheň,+vyletovali spred neho žeravé uhlíky.   Znížil nebesia a zostúpil,+pod nohami mal hustú temnotu.+ 10  Vysadol na cherubína a priletel,+zniesol sa dolu na krídlach ducha.*+ 11  Zahalil sa tmou,+obklopil sa temnými vodami a hustými oblakmi,sú okolo neho ako stan.+ 12  Z jasu vôkol nehosa cez oblaky spustilo krupobitie a žeravé uhlíky. 13  Jehova zahrmel v nebi,+Najvyšší vydal svoj hlas,+padal ľadovec a žeravé uhlíky. 14  Vystrelil šípy a rozohnal nepriateľov,+zoslal blesk a uviedol ich do zmätku.+ 15  Korytá riek* sa obnažili,+základy zeme sa odkryli tvojím pokarhaním, Jehova,prudkým výdychom z tvojich nozdier.+ 16  Vystrel ruku z výšky,chytil ma a vytiahol z hlbokých vôd.+ 17  Oslobodil ma od mocného nepriateľa,+od tých, ktorí ma nenávideli, ktorí boli silnejší ako ja.+ 18  Postavili sa proti mne v deň môjho nešťastia,+ale Jehova mi bol oporou. 19  Odviedol ma do bezpečia,*zachránil ma, lebo má zo mňa radosť.+ 20  Jehova ma odmeňuje za moju spravodlivosť,+odpláca mi za nevinnosť* mojich rúk,+ 21  lebo som sa držal Jehovových ciesta neopustil som zradne svojho Boha. 22  Všetky jeho príkazy mám pred očami,jeho nariadenia nebudem prehliadať. 23  Zostanem pred ním bez viny,+budem sa chrániť pred hriechom.+ 24  Nech ma Jehova odmení za moju spravodlivosť,+za to, že sú moje ruky pred ním bez viny.+ 25  Voči vernému si verný,+voči bezúhonnému si bezúhonný,+ 26  voči čistému si čistý,+ale pokriveného preľstíš.+ 27  Zachraňuješ ponížených*+a pokoruješ pyšných.*+ 28  Jehova, ty rozsvecuješ moju lampu. Môj Boh rozjasňuje temnotu vôkol mňa.+ 29  S tvojou pomocou sa postavím proti bande lupičov,+so silou od Boha môžem zdolať múr.+ 30  Cesta pravého Boha je dokonalá,+Jehovove výroky sú rýdze.*+ On je štítom všetkým, ktorí sa k nemu utiekajú.+ 31  Veď kto je Bohom okrem Jehovu?+ A kto je skalou okrem nášho Boha?+ 32  Pravý Boh ma odieva silou,+urovná cestu, po ktorej kráčam.+ 33  Moje nohy robí podobné nohám laní,pomáha mi pevne stáť na strmých svahoch.+ 34  Moje ruky učí boju,moje ramená ohnú* medený luk. 35  Dávaš mi svoj štít záchrany,+tvoja pravica mi je oporou*a tvoja pokora ma robí veľkým.+ 36  Rozširuješ mi cestu, aby som mohol kráčať,moje nohy* sa nepokĺznu.+ 37  Budem prenasledovať svojich nepriateľov a dostihnem ich,nevrátim sa, kým ich nezničím. 38  Rozdrvím ich a už nevstanú,+padnú mi pod nohy. 39  Dodáš mi silu do boja,mojich nepriateľov zrazíš k mojim nohám.+ 40  Zaženieš mojich protivníkov na útek,skoncujem* s tými, ktorí ma nenávidia.+ 41  Volajú o pomoc, ale niet záchrancu,volajú k Jehovovi, ale on im neodpovedá. 42  Roztlčiem ich na jemný prášok, ktorý odnáša vietor,zmetiem ich ako blato z ulice. 43  Ochrániš ma pred výčitkami ľudu,+ustanovíš ma za hlavu národov.+ Ľud, ktorý som nepoznal, mi bude slúžiť.+ 44  Stačí, aby o mne počuli, a budú ma poslúchať,cudzinci prídu a budú sa predo mnou krčiť.+ 45  Cudzinci stratia odvahu,*s chvením vyjdú zo svojich pevností. 46  Jehova je živý Boh! Nech je chválená moja Skala,+nech je oslavovaný Boh mojej záchrany!+ 47  Pravý Boh za mňa vykonáva pomstu,+podmaňuje mi národy, 48  oslobodzuje ma od zúrivých nepriateľov. Vyvyšuješ ma nad tých, ktorí na mňa útočia,+zachraňuješ ma pred násilníkom. 49  Preto ťa budem oslavovať medzi národmi, Jehova,+piesňou* budem chváliť tvoje meno.+ 50  Boh koná veľkolepé skutky záchrany* pre svojho kráľa,+navždy bude verne milovať svojho pomazaného,+Dávida a jeho potomstvo.*+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „roh záchrany“. Pozri Slovník pojmov.
Al. „moja bezpečná výšina“.
Al. „šeolu“, čiže obrazného hrobu ľudstva. Pozri Slovník pojmov.
Al. „vetra“.
Al. „Vodné kanály“.
Al. „na priestranné miesto“.
Dosl. „za čistotu“.
Al. „utrápených“.
Dosl. „povýšené oči“.
Al. „prečistené ohňom“. Pôvodný hebrejský výraz súvisí s čistením kovov pomocou tavenia.
Luk bolo potrebné ohnúť koncami k sebe, aby sa naň mohla pripevniť tetiva.
Al. „ma posilňuje“.
Al. „členky“.
Dosl. „umlčím“.
Al. „uvädnú“.
Al. „hudbou“.
Al. „dáva slávne víťazstvá“.
Dosl. „semeno“.