Kniha žalmov 149:1–9

  • Oslavná pieseň Božieho víťazstva

    • Boh sa teší zo svojho ľudu (4)

    • Česť pre Božích verných (9)

149  Chváľte Jah!* Spievajte Jehovovi novú pieseň,+chváľte ho v zbore verných.+   Nech sa Izrael raduje zo svojho Vznešeného Tvorcu,+nech majú synovia Sionu radosť zo svojho Kráľa.   Nech chvália jeho meno tancom,+nech ho chvália spevom za sprievodu* tamburíny a harfy.+   Veď Jehova sa teší zo svojho ľudu+a miernych* zdobí záchranou.+   Nech verní jasajú, veď ich obdaril slávou,nech radostne spievajú na svojom lôžku.+   Nech chvália Boha s piesňou na perách*a v rukách nech zvierajú dvojsečný meč,   aby vykonali pomstu na národocha potrestali ich,   aby spútali ich kráľov reťazamia ich urodzených okovami,   aby vykonali rozsudok zapísaný proti nim.+ Je to česť pre všetkých jeho verných. Chváľte Jah!*

Poznámky pod čiarou

Al.: „Aleluja!“ (z hebrejského halelujah), „Jah“ je skrátený tvar Božieho mena Jehova.
Al. „nech mu hrajú na“.
Al. „pokorných“.
Dosl. „v hrdle“.
Al.: „Aleluja!“ (z hebrejského halelujah), „Jah“ je skrátený tvar Božieho mena Jehova.