Kniha žalmov 146:1–10

  • Spoliehajte sa na Boha, nie na ľudí

    • V deň smrti zanikajú plány človeka (4)

    • Boh dvíha skľúčených (8)

146  Chváľte Jah!*+ Celou svojou dušou* chcem chváliť Jehovu.+   Budem chváliť Jehovu po celý svoj život,kým budem žiť, budem spievať chvály* svojmu Bohu.   Nespoliehajte sa na vládcov*ani na žiadneho človeka, lebo vás nemôže zachrániť.+   Vydýchne naposledy* a vráti sa do zeme,+v ten deň zaniknú jeho plány.+   Šťastný je človek, ktorému pomáha Jakobov Boh,+ktorý sa spolieha na Jehovu, svojho Boha.+   On stvoril nebo, zemi more a všetko, čo je v nich.+ On zostáva verný naveky,+   zabezpečuje právo utláčaným,dáva chlieb hladným.+ Jehova oslobodzuje väzňov.*+   Jehova otvára oči slepých,+Jehova dvíha skľúčených,+Jehova miluje spravodlivých.   Jehova chráni cudzincov,ujíma sa sirôt* a vdov,+ale zlým marí plány.*+ 10  Jehova bude Kráľom na večnosť.+ Sion, tvoj Boh bude vládnuť po všetky generácie. Chváľte Jah!*

Poznámky pod čiarou

Al.: „Aleluja!“ (z hebrejského halelujah), „Jah“ je skrátený tvar Božieho mena Jehova.
Al. „hrať“.
Al. „na urodzených; na kniežatá“.
Dosl. „Jeho duch vychádza“.
Dosl. „spútaných“.
Dosl. „chlapca bez otca“.
Al. „kriví cestu zlých“.
Al.: „Aleluja!“ (z hebrejského halelujah), „Jah“ je skrátený tvar Božieho mena Jehova.