Kniha žalmov 145:1–21

 • Chvála Boha, veľkého Kráľa

  • „Budem rozhlasovať, aký si veľký“ (6)

  • „Jehova je dobrý ku všetkým“ (9)

  • „Tvoji verní ťa budú chváliť“ (10)

  • Božie večné kráľovstvo (13)

  • Boh uspokojuje túžbu všetkého živého (16)

Dávidov chválospev. א [alef] 145  Budem ťa vyvyšovať, môj Boh a Kráľ,+budem chváliť tvoje meno po celú večnosť.+ ב [bet]   Deň čo deň ťa budem chváliť,+budem chváliť tvoje meno po celú večnosť.+ ג [gimel]   Jehova je veľký a zaslúži si všetku chválu,+jeho veľkosť presahuje naše chápanie.*+ ד [dalet]   Generácia za generáciou bude chváliť tvoje skutky,bude rozprávať o tvojich mocných činoch.+ ה [he]   Bude hovoriť o tvojej vznešenosti a veľkolepej sláve,+o tvojich obdivuhodných skutkoch budem premýšľať. ו [vav]   Ľudia budú rozprávať o tvojich činoch* vzbudzujúcich bázeň,budem rozhlasovať, aký si veľký. ז [zajin]   Nadšene budú spomínať tvoju nesmiernu dobrotu+ a s radosťou ospevovať tvoju spravodlivosť.+ ח [chet]   Jehova je súcitný a milosrdný,+trpezlivý* a plný vernej lásky.+ ט [tet]   Jehova je dobrý ku všetkým+a jeho milosrdenstvo vidieť vo všetkom, čo robí. י [jod] 10  Všetky tvoje diela ťa budú oslavovať, Jehova,+a tvoji verní ťa budú chváliť.+ כ [kaf] 11  Budú hovoriť o sláve tvojho kráľovstva+a rozprávať o tvojej moci,+ ל [lamed] 12  aby sa ľudia dozvedeli o tvojich mocných skutkoch+a o nádhere tvojho slávneho kráľovstva.+ מ [mem] 13  Tvoje kráľovstvo potrvá navekya tvoja vláda po všetky generácie.+ ס [samech] 14  Jehova podopiera všetkých, čo klesajú,+a dvíha všetkých skľúčených.+ ע [ajin] 15  Oči všetkých sa s nádejou upierajú na tebaa ty im dávaš pokrm v pravý čas.+ פ [pe] 16  Otváraš svoju ruku a uspokojuješ túžbu všetkého živého.+ צ [cade] 17  Jehova vždy robí to, čo je správne,+a je verný vo všetkom, čo koná.+ ק [kof] 18  Jehova je blízko tých, ktorí ho vzývajú,+všetkých, ktorí ho vzývajú v úprimnosti.*+ ר [reš] 19  Plní túžbu tých, čo sa ho boja,+počuje, keď volajú o pomoc, a zachraňuje ich.+ ש [šin] 20  Jehova chráni všetkých, ktorí ho milujú,+ale všetkých zlých odstráni.+ ת [tav] 21  Moje ústa budú chváliť Jehovu.+ Všetko živé* nech chváli jeho sväté meno po celú večnosť.+

Poznámky pod čiarou

Al. „je nevyskúmateľná“.
Al. „o tvojej moci“.
Al. „pomalý do hnevu“.
Al. „v pravde“.
Dosl. „telo“.