Kniha žalmov 144:1–15

  • Modlitba o víťazstvo

    • „Čo je človek, že si ho všímaš?“ (3)

    • „Rozožeň nepriateľov“ (6)

    • Jehovov ľud je šťastný (15)

Dávidov žalm. 144  Nech je chválený Jehova, moja Skala,+ten, ktorý učí moje ruky bojua moje prsty vojne,+   ten, ktorý ma verne miluje a je mojou pevnosťou,mojím bezpečným úkrytom* a osloboditeľom. Je mojím štítom, uňho nachádzam útočisko,+on mi podrobuje národy.+   Jehova, čo je človek, že si ho všímaš,čo je syn smrteľného človeka, že sa oňho zaujímaš?+   Človek je ako závan vetra,+jeho dni sú ako letiaci tieň.+   Jehova, skloň* nebesia a zostúp,+dotkni sa vrchov, aby sa z nich dymilo.+   Vrhni blesky a rozožeň nepriateľov,+vystreľ svoje šípy a uvrhni ich do zmätku.+   Vystri svoje ruky z neba a zachráň ma,vysloboď ma z rozbúrených vôd,z rúk* cudzincov,+   ktorí majú ústa plné klamstvaa ktorí dvíhajú svoju pravicu v krivej prísahe.*   Bože, budem ti spievať novú pieseň,+za sprievodu lýry* ťa budem chváliť spevom.* 10  Ty dávaš víťazstvo* kráľom,+zachraňuješ svojho služobníka Dávida pred smrtiacim mečom.+ 11  Zachráň ma a vysloboď ma z rúk cudzincov,ktorí majú ústa plné klamstvaa ktorí dvíhajú svoju pravicu v krivej prísahe. 12  Naši synovia budú ako mladé stromčeky, ktoré rýchlo dorastajú,naše dcéry ako ozdobné piliere na rohoch paláca. 13  Naše sýpky budú plné bohatej úrody,naše stáda sa budú rozrastať po tisícoch, oviec na našich pastvinách budú desaťtisíce. 14  Náš dobytok bude plodný a nepostihne ho nehoda* ani potrat,na našich námestiach sa nebude ozývať zúfalý nárek. 15  Šťastný je ľud, ktorému sa takto darí! Šťastný je ľud, ktorého Bohom je Jehova!+

Poznámky pod čiarou

Al. „mojou bezpečnou výšinou“.
Al. „zníž“.
Al. „zo zovretia“.
Dosl. „a ich pravica je pravicou falše“.
Al. „desaťstrunového nástroja“.
Al. „ti budem hrať“.
Al. „záchranu“.
Al. „prietrž; pruh“.