Kniha žalmov 136:1–26

  • Jehovova verná láska je večná

    • Dômyselne stvoril nebesia a zem (5, 6)

    • Faraónova smrť v Červenom mori (15)

    • Boh pamätá na skľúčených (23)

    • Potrava pre všetko živé (25)

136  Ďakujte Jehovovi, lebo je dobrý+a jeho verná láska je večná.+   Ďakujte Bohu bohov,+lebo jeho verná láska je večná.   Ďakujte Pánovi pánov,lebo jeho verná láska je večná.   Jedine on koná veľké zázraky,+lebo jeho verná láska je večná.+   Dômyselne* stvoril nebesia,+lebo jeho verná láska je večná.   Rozložil zem na vodách,+lebo jeho verná láska je večná.   Vytvoril veľké svetlá na nebi,+lebo jeho verná láska je večná,   slnko, aby vládlo dňu,+lebo jeho verná láska je večná,   mesiac a hviezdy, aby vládli noci,+lebo jeho verná láska je večná. 10  Usmrtil egyptských prvorodených,+lebo jeho verná láska je večná. 11  Vyviedol Izraelitov z Egypta,+lebo jeho verná láska je večná, 12  silnou rukou+ a vystretým ramenom,lebo jeho verná láska je večná. 13  Rozdelil Červené more na dvoje,*+lebo jeho verná láska je večná. 14  Previedol ním Izrael,+lebo jeho verná láska je večná. 15  Zmietol faraóna a jeho vojsko do Červeného mora,+lebo jeho verná láska je večná. 16  Svoj ľud viedol pustatinou,+lebo jeho verná láska je večná. 17  Porazil veľkých kráľov,+lebo jeho verná láska je večná. 18  Pobil mocných kráľov,lebo jeho verná láska je večná, 19  amorejského kráľa Sichona,+lebo jeho verná láska je večná, 20  i bášanského kráľa Óga,+lebo jeho verná láska je večná. 21  Dal ich krajinu do dedičstva,+lebo jeho verná láska je večná, 22  do dedičstva svojmu služobníkovi Izraelovi,lebo jeho verná láska je večná. 23  Pamätal na nás, keď sme boli pokorení,+lebo jeho verná láska je večná.+ 24  Oslobodzoval nás z rúk našich nepriateľov,+lebo jeho verná láska je večná. 25  Dáva potravu všetkému živému,*+lebo jeho verná láska je večná. 26  Ďakujte Bohu nebies,lebo jeho verná láska je večná.

Poznámky pod čiarou

Al. „S porozumením“.
Dosl. „na časti“.
Dosl. „každému telu“.