Kniha žalmov 135:1–21

  • Chváľte Jah za jeho veľkosť

    • Znamenia a zázraky zoslané na Egypt (8, 9)

    • „Tvoje meno je večné“ (13)

    • Neživé modly (15 – 18)

135  Chváľte Jah!* Chváľte Jehovovo meno,chváľte Jehovu, vy, ktorí mu slúžite,+   vy, ktorí slúžite v Jehovovom dome,na nádvoriach domu nášho Boha.+   Chváľte Jah, lebo Jehova je dobrý.+ Chváľte jeho meno piesňou,* lebo je príjemné.*   Veď Jah si vyvolil Jakoba,Izrael si vybral za svoje drahocenné vlastníctvo.+   Viem, že Jehova je veľký,náš Pán prevyšuje všetkých bohov.+   Čo Jehova chce, to vykoná,+v nebi i na zemi, v mori a jeho hlbinách.   Z odľahlých končín zeme dvíha oblaky,*tvorí blesky, aby sprevádzali* dážď,a vypúšťa vietor zo svojich zásobární.+   Usmrtil egyptských prvorodených,človeka i zviera.+   Zoslal znamenia a zázraky na teba, Egypt,+na faraóna a na všetkých jeho služobníkov.+ 10  Porazil mnoho národov+a pobil mocných kráľov:+ 11  amorejského kráľa Sichona,+bášanského kráľa Óga+a všetky kanaánske kráľovstvá. 12  Dal ich krajinu do dedičstva,dal ju do dedičstva svojmu ľudu Izraelu.+ 13  Jehova, tvoje meno je večné. Jehova, tvoja sláva* pretrvá po všetky generácie.+ 14  Veď Jehova sa zastane* svojho ľudu,+bude mať súcit so svojimi služobníkmi.+ 15  Modly národov sú striebro a zlato,dielo ľudských rúk.+ 16  Majú ústa, ale nehovoria,+majú oči, ale nevidia, 17  majú uši, ale nepočujú,v ich ústach nie je dych.+ 18  Tí, ktorí ich vyrábajú, im budú podobní,+tak ako všetci, ktorí im dôverujú.+ 19  Potomkovia Izraela, chváľte Jehovu,potomkovia Árona, chváľte Jehovu, 20  potomkovia Léviho, chváľte Jehovu.+ Vy, ktorí sa bojíte Jehovu, chváľte Jehovu! 21  Nech je zo Sionu chválený Jehova,+nech je chválený ten, ktorý prebýva v Jeruzaleme.+ Chváľte Jah!+

Poznámky pod čiarou

Al.: „Aleluja!“ (z hebrejského halelujah), „Jah“ je skrátený tvar Božieho mena Jehova.
Al. „Hrajte jeho menu“.
Al. „lebo je to príjemné“.
Al. „opar“.
Al. možno „tvorí priepusty pre“.
Al. „meno“, dosl. „pamiatka“.
Al. „bude viesť spor“.