Kniha žalmov 134:1–3

  • Chvála Boha za nocí

    • „Pozdvihujte ruky vo svätosti“ (2)

Pieseň výstupov. 134  Chváľte Jehovu,všetci Jehovovi služobníci,+vy, ktorí za nocí slúžite v Jehovovom dome.+   Pozdvihujte ruky+ vo svätosti*a chváľte Jehovu.   Nech ťa Jehova, ktorý stvoril nebo i zem,požehná zo Sionu.

Poznámky pod čiarou

Al. možno „vo svätyni“.